Ngọc Lợi
1:41 PM 16/11/2019
669      2      35      778

Kim Thắng
1:22 PM 16/11/2019
678      2      30      772

Tuan Anh Tran
11:22 PM 16/11/2019
499      2      50      653

Khanh Meo
12:24 PM 17/11/2019
215      0      8      239

Trần Dũng
12:50 PM 16/11/2019
202      2      11      239

Nguyễn Việt Hùng
9:54 AM 16/11/2019
179      0      10      209

Nguyen Tuan Minh
10:25 AM 16/11/2019
137      0      13      176

Huy Lê
11:31 AM 17/11/2019
142      0      7      163

Giao Heo
5:53 PM 16/11/2019
135      0      5      150

Vân Vân
10:40 AM 16/11/2019
104      0      12      140

Thái Hoàng Hiếu
12:43 PM 16/11/2019
111      0      4      123

Ngô Đức Thiện
1:43 PM 16/11/2019
85      0      10      115

Đinh Minh Toàn Sang
6:10 AM 16/11/2019
72      6      6      102

Long Huỳnh
9:56 AM 17/11/2019
84      0      3      93

Huy Lê
12:00 PM 16/11/2019
80      0      4      92

Hồ Hữu Khánh
11:22 PM 16/11/2019
74      0      6      92

Rim Phạm
12:58 PM 16/11/2019
63      0      7      84

Lê Minh
2:15 AM 17/11/2019
73      1      0      75

Tuân Hoàng Lê
9:54 AM 16/11/2019
50      0      2      56

Trần Hồng Duy
5:53 PM 16/11/2019
34      0      0      34

Vọng Vó
8:34 PM 16/11/2019
33      0      0      33

Tri Anh Nguyen
2:14 AM 17/11/2019
27      0      0      27