Võ Đức Hoàng
8:37 PM 24/1/2020
1141      2      72      1361

Nguyễn Hoài
10:25 AM 2/2/2020
868      10      98      1182

Rim Phạm
5:36 PM 24/1/2020
753      5      94      1045

Vũ Hoàng Tuấn Anh
10:58 AM 19/1/2020
484      6      53      655

Nhi Vo
8:18 PM 3/2/2020
380      2      12      420

Ngọc Lợi
7:53 PM 4/2/2020
289      1      15      336

Ryan Phan
11:18 AM 27/1/2020
279      0      12      315

Dũng Nguyễn
8:06 PM 24/1/2020
255      0      19      312

Bồ Lê Công Thành
9:00 PM 9/2/2020
205      0      15      250

Nguyễn Duy Hoàng
11:48 PM 26/1/2020
178      0      17      229

Chung Phước
9:25 AM 10/2/2020
153      0      13      192

Lâm Ngọc Sơn
7:19 PM 9/2/2020
144      0      11      177

Trung Đặng
10:49 AM 20/1/2020
120      0      16      168

Nhật Vũ
12:24 PM 24/1/2020
137      0      9      164

Nguyen Tuan Minh
9:40 PM 24/1/2020
114      0      9      141

Huy Lê
6:56 PM 23/1/2020
101      0      12      137

Nguyễn Mạnh Đức
7:40 PM 25/1/2020
113      0      7      134

Minh H Lê
10:12 PM 24/1/2020
100      0      8      124

Tân Ngọc
1:27 PM 23/1/2020
117      0      2      123

Hữu Phongg
1:04 PM 22/1/2020
105      0      6      123

Hà Tía Tô
12:27 PM 1/2/2020
101      0      4      113

Trần Hồng Duy
8:21 PM 26/1/2020
98      0      4      110

Huy Lê
9:27 PM 22/1/2020
82      0      9      109

Tuân Hoàng Lê
9:57 AM 24/1/2020
87      0      6      105

Hoang H Vu
10:46 PM 26/1/2020
95      0      1      98

Jensen Phan
10:09 PM 10/2/2020
77      0      6      95

Quốc Tiến
8:47 PM 7/2/2020
74      0      5      89

Trần Dũng
3:31 PM 9/2/2020
69      2      4      85

Đạt Nguyễn
6:55 PM 23/1/2020
65      0      4      77

Zheng Yuan
11:52 AM 24/1/2020
55      0      6      73

Hậu.T Nguyễn
12:40 AM 3/2/2020
62      0      2      68

Jen Jen Michael
9:09 PM 2/2/2020
58      1      2      66

Rôn Văn Nguyễn
8:46 PM 8/2/2020
51      0      3      60

Vinh Nguyen
4:29 PM 1/2/2020
40      0      1      43

Vọng Vó
12:30 PM 19/1/2020
39      0      1      42

Alviss Bảo
11:11 PM 5/2/2020
32      0      0      32

Huỳnh Ngọc Cường
8:04 PM 9/2/2020
27      0      0      27