Anh Kiệt Lê
6:36 PM 12/3/2019
1518      21      48      1704

Trần Thu Đông
2:59 PM 11/3/2019
695      0      41      818

Huy Lê
4:07 PM 19/3/2019
617      2      24      693

Phương
2:45 PM 25/3/2019
441      46      20      593

Linh Chii
8:53 PM 21/3/2019
432      21      38      588

Lâm Văn Hiếu
12:20 PM 12/3/2019
308      1      25      385

Kim Anh Tran
9:25 PM 22/3/2019
247      1      25      324

Bảo Anh
9:55 PM 17/3/2019
270      2      8      298

Trần Ánh Phượng
12:25 PM 16/3/2019
218      2      16      270

Trịnh Ngọc Hoàng My
7:33 PM 25/3/2019
180      0      8      204

Nguyễn Thạc Hoàng
8:45 PM 21/3/2019
144      1      8      170

Hữu Phongg
7:43 PM 10/3/2019
114      0      11      147

Khang Kylm Moon
12:20 AM 12/3/2019
101      2      10      135

Hưng Rex
8:38 PM 10/3/2019
82      4      3      99