Thái Hoàng Hiếu
10:12 AM 4/2/2020
360      1      20      422

Nguyễn Phan Quỳnh Nga
5:33 PM 4/2/2020
148      0      44      280

Xuan Dat
4:14 PM 4/2/2020
166      0      18      220

La Chí Phát
1:46 PM 4/2/2020
164      0      15      209

Vinh Nguyen
1:00 PM 4/2/2020
116      1      6      136

Mạnh Hùng
7:14 PM 4/2/2020
111      0      8      135

Nguyễn Gia Khang
6:16 PM 5/2/2020
113      1      3      124

Huỳnh Ngọc Cường
11:59 AM 4/2/2020
86      4      10      124

Đạt Nguyễn
7:00 PM 4/2/2020
88      0      11      121

Mai Kim Long
9:37 PM 5/2/2020
65      0      15      110

Nguyễn Trưởng
8:41 PM 4/2/2020
92      0      5      107

Đức Thành
9:37 PM 4/2/2020
94      0      4      106

Hoà Trầnn
2:11 PM 5/2/2020
98      0      2      104

Thái Trung Anh
11:47 AM 5/2/2020
78      0      7      99

Quốc Tiến
8:18 PM 4/2/2020
78      0      6      96

Vũ Hoàng Tuấn Anh
11:39 AM 5/2/2020
76      0      4      88

Lê Minh
11:13 AM 4/2/2020
73      0      5      88

Dung
7:40 PM 4/2/2020
56      0      6      74

Hieu Pham
6:00 PM 5/2/2020
60      2      3      73

Nguyễn Tuấn Khải
11:19 AM 4/2/2020
67      0      2      73

Hưng Phạm
9:53 PM 5/2/2020
43      0      8      67

Tân Ngọc
11:26 AM 4/2/2020
51      0      5      66

Lữ Cẩm Vinh
5:50 PM 4/2/2020
50      0      5      65

Ryan Phan
12:33 PM 5/2/2020
43      0      7      64

Hung Nguyen
8:51 PM 4/2/2020
60      0      1      63

Hồ Nam
1:34 AM 5/2/2020
54      0      1      57

Trần Hồng Duy
5:25 PM 4/2/2020
43      0      3      52

Vũ Trọng Tài
10:03 PM 4/2/2020
40      0      3      49

Điên Và Say
9:37 AM 5/2/2020
44      0      1      47

Duy Anh Ha
11:11 PM 5/2/2020
32      0      4      44

Rôn Văn Nguyễn
5:33 PM 4/2/2020
39      0      1      42

Võ Trung Quang Huy
5:13 PM 5/2/2020
38      0      1      41

Hadus Dao
2:38 PM 5/2/2020
36      0      0      36

Hà Minh Tuấn
10:50 AM 4/2/2020
31      0      1      34

Nguyen Huy Phú
7:42 PM 5/2/2020
26      0      1      29

Lê Thanh Toàn
5:04 PM 5/2/2020
23      0      2      29

Nhuan Dien
12:48 AM 5/2/2020
26      0      1      29

Hiếu Vũ
5:50 PM 4/2/2020
25      0      1      28

Trần Minh Công
9:26 PM 5/2/2020
27      0      0      27

Hậu.T Nguyễn
11:11 PM 5/2/2020
19      0      2      25