Alex Nguyen
3:19 PM 7/2/2020
#vgsdeal Deal màn đầu năm

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong

Giá lẻ: 7.8 triệu

Giá vgsprime: 6.4 triệu

Giá vgsdeal: 6.6 triệu

SL: 2

New, bh 24 tháng

Ship tự chịu

Orhan Jonathan Avci
8:54 PM 6/2/2020
Hi I’m looking for a VGS laptop second hand with rtx 2070 if possible in Hanoi. #vgsdeal