Giao Heo
12:13 PM 10/10/2018
1380      7      107      1715

Nam Huỳnh
9:15 AM 19/10/2018
982      7      54      1158

Tuan Anh Tran
5:20 PM 18/10/2018
617      15      50      797

Hoàng Minh Tuấn
4:00 PM 11/10/2018
522      6      47      675

Hoàng Sơn
5:10 PM 13/10/2018
385      17      44      551

Thang Le
10:12 AM 11/10/2018
397      11      38      533

Trịnh Quốc Huy
6:22 PM 10/10/2018
452      0      26      530

Lăng Thế Hùng
7:05 PM 12/10/2018
357      3      22      429

Huy Vu Quoc
10:55 AM 10/10/2018
217      7      24      303

Nguyễn Huỳnh Yến Nhi
11:40 AM 12/10/2018
197      1      14      241

Nguyễn Việt Hùng
2:09 PM 21/10/2018
163      6      18      229

Thạch Phạm
8:24 PM 10/10/2018
158      1      19      217

Lê Sơn Vũ
6:03 PM 10/10/2018
151      0      14      193

Luan Nguyen
5:47 PM 11/10/2018
124      0      19      181

Huy Lê
7:40 PM 10/10/2018
116      0      5      131

Trần Tiến Đạt
6:20 PM 10/10/2018
89      2      8      117

Mình Tên Dương
7:55 PM 10/10/2018
86      0      10      116

Linh Đinh
6:20 PM 10/10/2018
88      0      9      115

Trần Tố Quyên
8:00 PM 13/10/2018
85      0      5      100

Huy Charles
11:08 AM 12/10/2018
66      0      10      96

Tu Le
9:39 AM 13/10/2018
77      0      6      95

Trinh Văn Thắng
9:52 PM 25/10/2018
52      0      6      70

Nam Thang Duong
11:55 AM 14/10/2018
57      0      4      69

Hà Tất Đạt
1:46 PM 15/10/2018
33      0      9      60

Nguyên Phạm
2:37 PM 12/10/2018
47      0      4      59

Tân Trần Nguyễn Minh
8:04 PM 25/10/2018
42      0      5      57

Duong Quang Huy
11:54 AM 12/10/2018
29      0      7      50

Hieu Pham
10:16 AM 18/10/2018
37      0      4      49

Võ Hòa
11:58 AM 15/10/2018
28      0      7      49

An Nguyễn
11:10 AM 11/10/2018
40      0      2      46

Nguyen Tuan Minh
10:52 PM 25/10/2018
38      0      2      44

Kiet Tran Van Tuan
7:50 AM 11/10/2018
27      2      3      40

Khoa Lê
6:04 PM 12/10/2018
28      0      3      37

Minh Nhật
7:17 PM 25/10/2018
28      0      2      34

Phạm Minh Đức
5:55 PM 12/10/2018
23      0      3      32

Hưng Trần
6:13 PM 11/10/2018
19      0      2      25

Phúc Tấn
8:24 PM 11/10/2018
22      0      1      25

Le Tung Lam
12:04 PM 13/10/2018
14      0      2      20