Phúc Sinh Thành
11:51 AM 20/4/2018
1403      96      235      2300

Lê Minh Đạt
2:20 PM 7/5/2018
1277      168      120      1973

Phi Học Lạc
12:31 PM 6/5/2018
922      351      94      1906

Cường Đặng
5:12 PM 15/5/2018
1235      90      140      1835

Vũ Đăng Bình Sơn
3:29 PM 5/5/2018
1284      83      100      1750

Biếu Từ
9:07 PM 4/5/2018
190      185      6      578

Trương Trầm Minh Tiến
9:39 AM 22/4/2018
336      4      52      500

Mrc Probili
8:28 AM 17/5/2018
290      2      18      348

Xuân Vũ
11:53 AM 24/4/2018
240      1      34      344

Dương Phúc Hiếu
8:51 PM 23/4/2018
116      42      17      251

Luận Hoàng
12:48 PM 29/4/2018
142      0      18      196

Nguyễn Hoàng Phương
12:24 PM 12/5/2018
116      0      13      155

Hieu Pham
6:06 PM 23/4/2018
107      4      11      148

Lê Chí
1:47 PM 20/4/2018
100      1      9      129

Đinh Mạnh Linh
12:36 PM 4/5/2018
83      1      11      118

Karl Laker
8:36 PM 22/4/2018
68      2      9      99

Bùi Kim Phước
8:10 PM 20/4/2018
71      0      7      92

Nguyễn Trung Tín
11:39 AM 20/4/2018
68      2      6      90

Lê Xuân Bách
7:15 PM 20/4/2018
72      1      4      86

Tấn Hải
1:09 PM 20/4/2018
56      0      9      83

Lê Quang Vũ
2:39 PM 20/4/2018
48      0      11      81

Mai Đặng Minh Trí
11:38 AM 21/4/2018
64      0      5      79

Huy Lê
6:25 PM 20/4/2018
51      0      9      78

Thanh Quốc
9:42 PM 24/4/2018
55      3      5      76

Ngọc Long
3:01 PM 20/4/2018
48      3      7      75

Vinh Mập
6:13 PM 25/4/2018
44      0      10      74

Nguyễn Duy Hoàng
6:41 PM 22/4/2018
49      0      8      73

Phương Nguyễn
2:56 PM 25/4/2018
50      1      7      73

Vua Heo Đại Đế
3:43 PM 22/4/2018
46      0      8      70

Đặng Luân
11:58 PM 20/5/2018
48      0      6      66

Quân Carry
6:42 PM 22/4/2018
38      0      9      65

Đức Nông
10:00 PM 11/5/2018
50      0      5      65

Hồng Đức
11:17 PM 23/4/2018
42      0      6      60

Nguyễn Công
7:43 PM 24/4/2018
34      0      8      58

Quang Anh Nguyen
11:12 AM 22/4/2018
37      0      6      55

Phương Bảo Trương
12:20 AM 21/4/2018
25      4      7      54

Phan Hoài Nam
4:18 PM 27/4/2018
39      0      5      54

Trần Phi Nghiêm
9:59 AM 25/4/2018
33      1      6      53

Peter Crouch
12:54 PM 25/4/2018
36      2      4      52

Đức Mạnh
10:47 AM 13/5/2018
36      2      4      52

Đoàn Phương
2:14 AM 22/4/2018
38      0      4      50

Sang Gà
10:45 AM 28/4/2018
34      0      5      49

Thịnh
2:33 AM 13/5/2018
38      1      2      46

Pkương Hoài
3:59 PM 22/4/2018
33      0      4      45

Khánh Thuyên Cannavaro
3:12 PM 6/5/2018
27      0      6      45

Anh Việt Hoàng
7:59 PM 21/4/2018
23      0      7      44

Phạm Thanh Tùng
1:17 PM 20/4/2018
29      1      4      43

Nguyễn Minh Trí
7:20 PM 22/4/2018
30      0      4      42

Mai Tuấn Hải
5:14 PM 23/4/2018
23      0      6      41

Kido Trung Hiếu
5:18 PM 25/4/2018
20      3      5      41

Văn Trần Nghĩa
4:09 PM 5/5/2018
31      0      3      40

Hải Dương
6:36 PM 21/4/2018
23      0      5      38

Thanh Tùng
11:28 PM 21/4/2018
16      0      7      37

Nguyễn Dương
10:49 AM 14/5/2018
27      0      3      36

Nhật Nam Nguyễn
10:21 PM 21/4/2018
19      0      5      34

Manucian’s Blood
7:32 PM 4/5/2018
25      0      3      34

Trương Hải Đông
8:29 PM 16/5/2018
28      0      2      34

Trần Mạnh Cường
12:57 PM 23/4/2018
23      2      1      30

Quyền Mẫn
8:36 AM 4/5/2018
20      0      3      29

Thành Luân
1:08 AM 21/4/2018
22      0      2      28

Kenly Lê
1:11 PM 22/4/2018
19      0      3      28

Trần Quốc Hoàn
4:37 PM 25/4/2018
16      0      3      25

Trí Mai
10:37 AM 24/4/2018
15      1      2      23

Hoàng Huynh
9:28 PM 1/5/2018
12      0      2      18

Bảo Lê
7:34 PM 30/4/2018
15      0      1      18

Phạm Trung
9:40 PM 3/5/2018
9      0      2      15

Bá Trung
10:39 PM 20/4/2018
9      0      1      12

Nguyen Tuan Anh
12:30 PM 23/4/2018
3      0      3      12

Nguyễn Thành
10:39 PM 18/5/2018
7      0      0      7