Thảo My
7:04 PM 8/8/2018
919      34      79      1224

Kim Chi
6:23 PM 20/8/2018
600      40      41      803

Văn Phú
12:24 AM 6/8/2018
636      9      41      777

Duy Phạm
8:02 PM 18/8/2018
394      82      14      600

Ngô Hảo
12:32 AM 14/8/2018
335      32      15      444

Ths Hoàng Hữu Tùng
3:34 PM 20/8/2018
271      2      56      443

Tu Le
10:00 AM 6/8/2018
345      0      22      411

Thinh Le
11:32 PM 7/8/2018
192      2      43      325

Tran Huy Vu
8:40 PM 8/8/2018
141      1      10      173

Thế Vương
11:48 AM 24/8/2018
104      2      14      150

Hồ Hoàng Giao
10:38 AM 17/8/2018
108      0      12      144

Lê Vĩnh Lộc
8:32 AM 8/8/2018
113      3      8      143

Hà Tất Đạt
10:21 AM 16/8/2018
77      0      9      104

Nguyễn Thịnh
6:04 PM 14/8/2018
66      1      8      92

Phúc Sinh Thành
8:54 PM 17/8/2018
51      0      12      87