Trần Minh Công
10:12 PM 15/10/2019
614      6      87      887

Nguyễn Tuyển
8:39 PM 18/10/2019
518      80      33      777

Dũng Nguyễn
12:17 PM 23/10/2019
400      1      65      597

Giao Heo
11:01 AM 8/10/2019
431      0      32      527

Nguyễn Gia Khang
6:44 PM 14/10/2019
320      47      32      510

Nguyễn Việt Hùng
8:30 PM 25/10/2019
332      1      16      382

Nguyen Tuan Minh
7:40 PM 25/10/2019
273      3      20      339

Trần Dũng
3:20 PM 11/10/2019
275      2      15      324

Chung Phước
12:01 PM 7/10/2019
197      0      30      287

Rim Phạm
7:40 PM 22/10/2019
144      14      21      235

Jensen Phan
9:25 PM 23/10/2019
168      4      15      221

Jake Tan
5:40 PM 26/10/2019
148      0      22      214

Lê Quang Hiệp
9:55 AM 16/10/2019
156      0      18      210

Hieu Pham
4:51 AM 26/10/2019
141      4      20      209

Ryan Phan
9:03 AM 18/10/2019
144      0      17      195

Hoang H Vu
11:26 AM 8/10/2019
119      0      23      188

Nguyễn Khắc Đồng
8:21 PM 16/10/2019
108      9      16      174

Khoa Lê
9:21 AM 12/10/2019
139      1      10      171

Nguyễn Tuấn Khải
12:28 AM 17/10/2019
90      8      20      166

Huy Lê
8:37 PM 15/10/2019
92      0      21      155

Lê Công Sơn
10:19 PM 25/10/2019
95      0      8      119

Trần Châu Minh Đức
6:15 PM 18/10/2019
80      1      11      115

Mạnh Tùng
4:09 PM 26/10/2019
98      0      4      110

Trần Huy Vũ
9:50 AM 12/10/2019
73      0      8      97

Trần Hồng Duy
10:16 PM 30/9/2019
59      0      5      74

Võ Nhật Huy
1:46 AM 12/10/2019
51      0      4      63