Phạm Khải Bình
1      456
6/2536      4/141
4530
Giao Heo
9      10
102/2871      296/421
4469
Vinh Nguyen
9      4
593/1036      313/391
3613
Vũ Hoàng Tuấn Anh
10      7
129/1340      427/401
3358
Winnie Bui
2      0
587/682      371/304
3283
Trần Hồng Duy
13      0
266/786      397/253
2827
Huỳnh Ngọc Cường
13      13
204/1563      136/174
2670
Tuân Hoàng Lê
6      11
155/953      298/289
2520
Dũng Nguyễn
3      3
553/601      170/217
2461
Hoàng Ninh
4      31
556/943      31/114
2406
Trần Tiến Đạt
7      2
11/1239      192/360
2240
Hoàng Tô
8      5
30/1241      193/277
2217
Thường Nguyễn
1      23
11/1629      61/271
2202
Phuoc Bull
6      7
38/1208      89/233
1842
Nguyễn Hoài
1      23
6/872      197/259
1831
Bình Bình
1      1
26/1382      54/143
1748
Ngọc Lợi
4      1
73/709      209/217
1723
Ryan Phan
6      0
209/353      233/209
1709
Long Huỳnh
6      3
3/1151      96/174
1661
Tuan Anh Tran
3      2
53/690      194/203
1604
Đạt Nguyễn
5      2
307/490      113/122
1598
Chung Phước
4      2
135/473      187/187
1519
Thái Hoàng Hiếu
6      1
8/819      130/175
1434
Nguyễn Công Đăng Sơn
4      0
29/860      91/131
1342
Jensen Phan
10      0
10/935      52/168
1329
Đỗ Trường Thọ
4      6
1/628      156/184
1326
Dương Nhựt
5      0
202/437      103/126
1301
Khoa Lê
3      0
213/258      145/167
1301
Bồ Lê Công Thành
2      0
229/271      142/130
1295
The Thien
1      17
3/1115      14/40
1276
Trần Anh Tú
2      0
10/498      122/343
1237
Trần Việt Tiến
1      0
121/258      180/174
1219
Nguyễn Mạnh Đức
2      0
92/343      175/155
1217
Thanh Toàn
3      7
17/490      127/208
1156
Đỗ Quân
0      0
576/0      0/0
1152
Sơn Lâm
1      8
4/606      105/146
1112
Thiên Tân
2      14
0/987      2/50
1109
Lưu Thế Huy
1      9
2/997      8/22
1088
Huy Lê
4      0
34/622      91/97
1080
Mai Kim Long
3      0
1/235      199/216
1065
Khoa Huỳnh
0      0
518/0      9/0
1063
Jen Jen Michael
2      3
154/479      53/92
1060
Ngô Đức Thiện
1      0
424/34      43/23
1039
Toàn Lĩnh
2      7
3/601      86/120
1023
Xuan Dat
1      0
246/169      91/81
1020
Hoang H Vu
4      0
114/390      94/83
1003
Trần Nguyễn Minh Nguyên
2      9
0/618      57/142
977
Anh Vu Hoang
0      0
482/0      3/2
975
Thanh Ngân Nè
2      19
1/776      5/82
961
Tuấn
1      0
4/448      71/282
956
Anh Nguyen
0      0
459/0      0/0
918
Ngô Chí Thiện
1      0
285/151      40/69
915
Nguyễn Đình Chính
3      0
41/388      105/108
908
Nguyễn Bảo Chương
2      0
17/205      160/153
882
Tuấn Vero
1      2
12/782      12/17
872
Nguyễn Tiến Việt
1      12
1/756      5/37
863
Minh Thành
3      1
36/302      105/146
854
Trần Dũng
1      1
230/71      77/75
846
Tân Ngọc
2      0
261/87      65/28
842
Luân Justen
3      4
15/429      79/110
837
La Chí Phát
2      0
85/254      111/70
837
Lê Minh
6      1
8/557      47/79
827
Trần Minh Công
2      0
106/84      140/93
819
Trần Minh Khôi
1      0
27/590      18/114
817
John Bùi
1      0
103/340      34/164
817
Duy Anh Le
3      1
2/249      138/127
813
Nguyễn Tuấn Khải
4      0
63/352      78/80
812
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
2      0
16/233      112/190
801
Lê Lê Tiến
0      0
387/0      4/3
789
Thành Trần
0      0
384/0      0/0
768
Angela Phan
0      0
384/0      0/0
768
Koha Dz
6      3
9/518      35/83
766
Thái Kim Định
4      0
8/580      28/65
765
Trần Công Nguyên
0      0
381/0      0/0
762
Luan Nguyen
4      1
35/174      121/99
730
Đặng Anh Khoa
3      0
14/163      137/106
723
Quân Trần
2      1
5/255      96/111
678
Hieu Pham
2      3
66/255      64/57
658
Đức Anh
1      1
11/170      117/105
657
Quan Tú
0      0
325/0      0/0
650
Hà Tía Tô
1      0
217/101      24/22
634
Thành Đạt
1      14
5/482      14/38
633
Dũng Huy Nguyễn Huỳnh
0      0
314/0      1/0
631
Khang Lê
2      0
1/355      57/90
628
Huy Lê
4      1
52/312      43/53
622
Vũ Tuấn
3      1
9/199      98/83
613
Hoàng Phương
0      0
276/0      16/9
609
Cương Vũ
0      0
302/0      0/0
604
Kiên Trung Ngô
0      0
297/0      1/0
597
Nguyễn Nam
1      0
12/308      60/80
597
Hoàng Quí
1      3
1/545      6/13
595
Duc Anh
0      0
296/0      0/0
592
Nhân Huỳnh
1      1
3/332      49/98
592
Nguyễn Đăng Tuyền
2      1
137/157      33/47
591
Trần Kha
0      0
293/0      0/0
586
Lê Thanh Thuỷ
0      0
158/0      80/25
581
Mèo
2      2
2/260      60/109
571
Quan Nguyen
2      1
56/334      26/27
565
Nguyen Tu
7      0
1/385      31/40
555
Huỳnh Duy
0      0
275/0      0/0
550
Alex Nguyen
34      25
396/7027      677/1356
11476
Phan Thành Lập
27      62
538/4015      657/811
8256
Phạm Khải Bình
1      456
6/2536      4/141
4530
Giao Heo
9      10
102/2871      296/421
4469
Vinh Nguyen
9      4
593/1036      313/391
3613
Thạnh Q Nguyễn
5      1
271/1883      174/629
3605
Phú Thịnh
10      50
91/2802      32/204
3534
Vũ Hoàng Tuấn Anh
10      7
129/1340      427/401
3358
Winnie Bui
2      0
587/682      371/304
3283
Trần Hồng Duy
13      0
266/786      397/253
2827
Huỳnh Ngọc Cường
13      13
204/1563      136/174
2670
Tuân Hoàng Lê
6      11
155/953      298/289
2520
Dũng Nguyễn
3      3
553/601      170/217
2461
Hoàng Ninh
4      31
556/943      31/114
2406
Trần Tiến Đạt
7      2
11/1239      192/360
2240
Hoàng Tô
8      5
30/1241      193/277
2217
Thường Nguyễn
1      23
11/1629      61/271
2202
Nguyễn Vũ
6      13
48/1321      87/323
2083
Lê Minh Huy
9      13
3/1268      87/247
1879
Phuoc Bull
6      7
38/1208      89/233
1842
Nguyễn Hoài
1      23
6/872      197/259
1831
Bình Bình
1      1
26/1382      54/143
1748
Ngọc Lợi
4      1
73/709      209/217
1723
Ryan Phan
6      0
209/353      233/209
1709
Long Huỳnh
6      3
3/1151      96/174
1661
Tuan Anh Tran
3      2
53/690      194/203
1604
Đạt Nguyễn
5      2
307/490      113/122
1598
Chung Phước
4      2
135/473      187/187
1519
Thái Hoàng Hiếu
6      1
8/819      130/175
1434
Nguyễn Công Đăng Sơn
4      0
29/860      91/131
1342
Jensen Phan
10      0
10/935      52/168
1329
Đỗ Trường Thọ
4      6
1/628      156/184
1326
Dương Nhựt
5      0
202/437      103/126
1301
Khoa Lê
3      0
213/258      145/167
1301
Bồ Lê Công Thành
2      0
229/271      142/130
1295
The Thien
1      17
3/1115      14/40
1276
Trần Anh Tú
2      0
10/498      122/343
1237
Trần Việt Tiến
1      0
121/258      180/174
1219
Nguyễn Mạnh Đức
2      0
92/343      175/155
1217
Thanh Toàn
3      7
17/490      127/208
1156
Đỗ Quân
0      0
576/0      0/0
1152
Sơn Lâm
1      8
4/606      105/146
1112
Thiên Tân
2      14
0/987      2/50
1109
Lưu Thế Huy
1      9
2/997      8/22
1088
Huy Lê
4      0
34/622      91/97
1080
Mai Kim Long
3      0
1/235      199/216
1065
Khoa Huỳnh
0      0
518/0      9/0
1063
Jen Jen Michael
2      3
154/479      53/92
1060
Ngô Đức Thiện
1      0
424/34      43/23
1039
Toàn Lĩnh
2      7
3/601      86/120
1023
Xuan Dat
1      0
246/169      91/81
1020
Hoang H Vu
4      0
114/390      94/83
1003
Trần Nguyễn Minh Nguyên
2      9
0/618      57/142
977
Anh Vu Hoang
0      0
482/0      3/2
975
Thanh Ngân Nè
2      19
1/776      5/82
961
Tuấn
1      0
4/448      71/282
956
Anh Nguyen
0      0
459/0      0/0
918
Ngô Chí Thiện
1      0
285/151      40/69
915
Nguyễn Đình Chính
3      0
41/388      105/108
908
Nguyễn Bảo Chương
2      0
17/205      160/153
882
Tuấn Vero
1      2
12/782      12/17
872
Nguyễn Tiến Việt
1      12
1/756      5/37
863
Minh Thành
3      1
36/302      105/146
854
Trần Dũng
1      1
230/71      77/75
846
Tân Ngọc
2      0
261/87      65/28
842
Luân Justen
3      4
15/429      79/110
837
La Chí Phát
2      0
85/254      111/70
837
Lê Minh
6      1
8/557      47/79
827
Trần Minh Công
2      0
106/84      140/93
819
Trần Minh Khôi
1      0
27/590      18/114
817
John Bùi
1      0
103/340      34/164
817
Duy Anh Le
3      1
2/249      138/127
813
Nguyễn Tuấn Khải
4      0
63/352      78/80
812
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
2      0
16/233      112/190
801
Lê Lê Tiến
0      0
387/0      4/3
789
Thành Trần
0      0
384/0      0/0
768
Angela Phan
0      0
384/0      0/0
768
Koha Dz
6      3
9/518      35/83
766
Thái Kim Định
4      0
8/580      28/65
765
Trần Công Nguyên
0      0
381/0      0/0
762
Luan Nguyen
4      1
35/174      121/99
730
Đặng Anh Khoa
3      0
14/163      137/106
723
Quân Trần
2      1
5/255      96/111
678
Hieu Pham
2      3
66/255      64/57
658
Đức Anh
1      1
11/170      117/105
657
Quan Tú
0      0
325/0      0/0
650
Hà Tía Tô
1      0
217/101      24/22
634
Thành Đạt
1      14
5/482      14/38
633
Dũng Huy Nguyễn Huỳnh
0      0
314/0      1/0
631
Khang Lê
2      0
1/355      57/90
628
Huy Lê
4      1
52/312      43/53
622
Vũ Tuấn
3      1
9/199      98/83
613
Hoàng Phương
0      0
276/0      16/9
609
Cương Vũ
0      0
302/0      0/0
604
Kiên Trung Ngô
0      0
297/0      1/0
597
Nguyễn Nam
1      0
12/308      60/80
597
Hoàng Quí
1      3
1/545      6/13
595
Duc Anh
0      0
296/0      0/0
592
Nhân Huỳnh
1      1
3/332      49/98
592
Nguyễn Đăng Tuyền
2      1
137/157      33/47
591
Lưu Thế Huy
2:01 PM 25/2/2020
997      9      22
**Ông hàng xóm** của tôi sau khi xem tin tức:

#linhtinh

#vgs

*Cre on pic*

Ngọc Lợi
6:35 PM 25/2/2020
163      0      40
Đĩ mợ anh Trịnh Quốc Huy nhé =)) tâm hồn anh đẹp và trong sáng như chữ viết và chữ khắc trong giá treo VGS vậy đó
#hnbndg
Trần Hồng Duy
10:25 PM 25/2/2020
172      0      31
Chúc các ông ngủ ngon nhé!
#vgsluvfood
Phú Thịnh
10:46 AM 26/2/2020
167      5      8
VGS đi muôn nơi

——-

-#Vgsfact

Alex Nguyen
10:47 PM 25/2/2020
153      0      19
Giữa rừng rác thì vẫn có những tài năng trẻ làm mình c….g
1 khoái cho cheesenguyen
#vgs
Nguyễn Vũ
9:54 AM 26/2/2020
127      0      8
#vgsfact thằng nào chế cái video bêu rếu SẾP thế lày… hư thật 🤣🤣🤣
Vinh Nguyen
11:22 PM 25/2/2020
95      0      32
Nổi khổ khi dùng 1 màn IPS và 1 màn VA 🙁

P/S: ảnh xin của một bạn trong group :V

#vgs

Nguyễn Thế Luân
8:23 AM 26/2/2020
97      0      25
#vgs
Như này thi vgs weekend dc ko a e? 😀
Ryan Phan
9:08 AM 26/2/2020
75      0      14
Setup quá đẹp. Không biết cái case là case gì nhỉ?
#suutam
Trần Tiến Đạt
2:03 AM 26/2/2020
85      0      4
Đêm rồi chiến cùng Mu 😞
#vgs
Phan Thành Lập
2:06 PM 25/2/2020
70      0      17
#vgs #imperium #intel
Không phải cứ có USB Type-C là như nhau đâu nha anh em 😌
Đỗ Phước
7:33 PM 25/2/2020
72      0      13
Sau 2 năm vào vgs thì mãi mới có góc máy show cho ae xem.
Cơ mà thận người ta 2 trái mà sao mình chỉ có 1 nhỉ. Thảo nào thấy năm nay người nó cứ yếu yếu. 😷😷😷
#vsg #linhtinh
Mạnh Hùng
10:08 AM 26/2/2020
35      0      16
#vgs
Hôm bữa xem Dave Lee review con laptop mà ko biết con này có bán ở VN không nữa
Nguyễn Quốc Bảo
12:01 AM 26/2/2020
45      0      2
Lâu quá rồi không tham gia vgsluvfood nên nay tui trở lại nè mấy ông. Mời mấy ông tô nui giò heo nghen =)))))
#vgsluvfood
Phạm Đ. Cường
9:34 AM 26/2/2020
18      0      16
#vgs
Đã 2 năm rồi mới lại được làm chuyện ấy các bác ạ
– Trước bán máy lấy tiền làm ăn, giờ làm được lại cưới 1 e về phục vụ nhu cầu
p/s: ảnh 2 là góc máy cũ của e
Dũng Trần
65      265
15/13325      20/622
15422
Trịnh Vũ Long Long
39      167
36/6710      341/750
9418
Nhất Phong
28      93
119/6525      49/174
7596
Phạm Khánh Sơn
23      148
149/5087      62/245
6523
Dũng Nguyễn
23      78
239/3245      20/575
4785
Diệp Bình
29      54
30/3547      9/163
4158
Trần Hồng Duy
21      13
167/1573      291/285
3222
Võ Trọng Hiếu
20      37
34/2272      97/165
3044
Lucky Love
12      60
28/2387      13/102
2884
Lê Tâm
11      86
3/2283      8/89
2801
Koha Dz
19      89
12/1986      29/183
2731
Phan Thành Lập
13      89
13/1715      50/377
2689
Vo Mau Quoc Bao
10      42
24/1887      22/88
2307
Đình Giang
14      41
17/1662      1/83
2016
Tuấn Anh Nguyễn
9      17
133/1460      3/121
1969
Minh Duc
1      154
35/859      24/112
1734
Le Tran Tat Dai
8      33
18/1428      5/52
1703
Ryan Phan
10      3
89/518      202/268
1632
Vũ Linh
14      16
19/696      150/185
1503
Bồ Lê Công Thành
7      51
53/939      21/107
1454
Nam Dừa
1      13
16/959      16/138
1234
Nguyễn Khắc Đồng
2      52
82/745      14/53
1222
Nguyen Pham Phuong Trump
2      13
6/1092      3/12
1187
Lê Quốc Đạt
5      25
9/544      90/187
1144
Nguyễn Thị Ánh Vân
5      7
31/774      17/133
1073
Lê Lê Tiến
0      0
485/0      2/0
976
Khoa Huỳnh
0      0
473/0      4/0
958
Duy Nguyễn
4      5
9/721      8/144
947
Ngọc Võ Quý
1      8
1/511      75/69
844
Anh Thái Lê
5      6
25/685      8/33
841
Nguyễn Cường
4      34
10/467      29/86
816
Tân Ngọc
2      14
201/210      40/3
801
Nguyễn Sang
0      0
398/0      0/0
796
Nguyễn Bảo
0      0
392/0      4/0
796
Phan Đức Huân
3      10
45/511      24/54
782
Quan Tú
0      0
384/0      0/0
768
Hoàng Phương
2      0
243/185      17/23
755
Nguyễn Thành Thật
3      4
74/228      98/49
750
Long
2      24
45/485      13/28
748
Huỳnh Ngọc Cường
6      15
15/520      22/38
744
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
370/0      0/0
740
Ngô Chí Thiện
1      0
267/45      31/39
716
Quang Nhật
4      19
77/355      30/18
713
Hiệp Hip
0      0
350/0      0/0
700
Phát Lee
4      8
14/576      4/10
678
Duy Nguyễn
1      0
263/92      9/20
670
Quốc Thiện
0      0
294/0      17/18
657
Hồng Xương Bảo Thắng
6      2
33/444      3/84
641
Richard Nguyen
2      8
58/350      16/82
638
Trần Minh Công
3      7
55/241      56/73
635
Lê Quang Trung
1      29
13/440      3/22
618
Hoài Bảo
0      0
307/0      0/0
614
Tài Trần
4      11
18/451      8/29
604
Đặng Anh Khoa
2      1
19/145      107/77
595
Minh Hiếu
4      6
115/218      19/44
593
Hoàng Anh
2      7
10/483      8/19
584
Lý Phương Nam
0      0
290/0      1/0
583
Đạt Nguyễn
1      2
78/383      0/27
579
Nguyễn Thái Bảo
0      0
287/0      0/0
574
Tran Tan
0      0
286/0      0/0
572
Long Lương
10      5
1/428      16/23
571
Phẩm Đình Lê
0      0
275/0      3/0
559
Trương Minh Đức
1      42
2/363      1/5
548
Bách Hoàng
1      14
33/363      17/0
541
Kim Long Phạm
0      0
269/0      0/0
538
Nguyễn Đức Khánh
0      0
258/0      5/0
531
Hoàng Nguyễn
9      4
11/361      10/52
526
Huỳnh Đông Phương
2      4
42/336      17/5
502
Lê Quốc Bình
1      8
5/426      6/3
494
Trần Danh Hà
2      5
47/291      10/30
475
Lữ Thế
0      0
236/0      0/0
472
Hoàng Tô
2      1
1/247      37/85
459
Giao Heo
2      0
23/169      53/65
449
Tuấn Nguyễn
0      0
220/0      0/0
440
An Bùi
0      0
189/0      15/12
435
Nguyễn Nhựt Thư
1      19
0/314      2/30
431
Trần Đắc Lộc
0      0
187/0      17/4
429
Ban Phạm
2      1
2/130      45/144
427
Nguyễn Duy Hoàng
3      12
53/175      17/31
426
Nguyễn Vy
2      13
14/233      12/66
425
Hàn Văn Lâm
4      2
33/188      29/55
424
Doanh Ngọc Diễm
2      2
43/203      33/18
424
Phạm An Di
0      0
200/0      5/2
417
Nhật Hoàng
0      0
205/0      2/0
416
Thanh Hùng
3      2
28/298      2/27
410
Trần Việt Tiến
1      0
84/27      61/25
408
Vũ Tuấn Kiệt
0      0
197/0      4/0
406
Hoàng Đức Mạnh
0      0
202/0      0/0
404
Hoài Bảo
0      0
192/0      3/0
393
Quan Nguyen
1      1
159/43      1/14
387
Trương Quang Hiếu
1      0
47/100      31/95
387
Anh TuanRobo
0      0
192/0      0/0
384
Minh Tân
1      20
64/117      14/11
383
Tấn Bản
0      0
190/0      0/0
380
Byun Baeknaa
0      0
185/0      0/0
370
Vũ Thành Sang
2      3
63/205      5/2
370
Tuấn Anh Lê
0      0
68/0      71/20
369
Nguyễn Minh Hoàng
0      0
175/0      5/0
365
Thành Ngô
0      0
182/0      0/0
364
Hồng Sơn
2      0
9/57      46/141
364
Dũng Trần
65      265
15/13325      20/622
15422
Trịnh Vũ Long Long
39      167
36/6710      341/750
9418
Nhất Phong
28      93
119/6525      49/174
7596
Phạm Khánh Sơn
23      148
149/5087      62/245
6523
Dũng Nguyễn
23      78
239/3245      20/575
4785
Alex Nguyen
25      49
113/3315      103/552
4723
Diệp Bình
29      54
30/3547      9/163
4158
Trần Hồng Duy
21      13
167/1573      291/285
3222
Võ Trọng Hiếu
20      37
34/2272      97/165
3044
Lucky Love
12      60
28/2387      13/102
2884
Lê Tâm
11      86
3/2283      8/89
2801
Koha Dz
19      89
12/1986      29/183
2731
Phan Thành Lập
13      89
13/1715      50/377
2689
Vo Mau Quoc Bao
10      42
24/1887      22/88
2307
Đình Giang
14      41
17/1662      1/83
2016
Tuấn Anh Nguyễn
9      17
133/1460      3/121
1969
Minh Duc
1      154
35/859      24/112
1734
Le Tran Tat Dai
8      33
18/1428      5/52
1703
Ryan Phan
10      3
89/518      202/268
1632
Vũ Linh
14      16
19/696      150/185
1503
Bồ Lê Công Thành
7      51
53/939      21/107
1454
La Chí Phát
8      39
28/956      39/117
1442
Phú Thịnh
7      25
10/1034      11/89
1311
Nam Dừa
1      13
16/959      16/138
1234
Nguyễn Khắc Đồng
2      52
82/745      14/53
1222
Nguyen Pham Phuong Trump
2      13
6/1092      3/12
1187
Lê Quốc Đạt
5      25
9/544      90/187
1144
Nguyễn Thị Ánh Vân
5      7
31/774      17/133
1073
Lê Lê Tiến
0      0
485/0      2/0
976
Khoa Huỳnh
0      0
473/0      4/0
958
Duy Nguyễn
4      5
9/721      8/144
947
Ngọc Võ Quý
1      8
1/511      75/69
844
Anh Thái Lê
5      6
25/685      8/33
841
Nguyễn Cường
4      34
10/467      29/86
816
Tân Ngọc
2      14
201/210      40/3
801
Nguyễn Sang
0      0
398/0      0/0
796
Nguyễn Bảo
0      0
392/0      4/0
796
Phan Đức Huân
3      10
45/511      24/54
782
Quan Tú
0      0
384/0      0/0
768
Hoàng Phương
2      0
243/185      17/23
755
Nguyễn Thành Thật
3      4
74/228      98/49
750
Long
2      24
45/485      13/28
748
Huỳnh Ngọc Cường
6      15
15/520      22/38
744
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
370/0      0/0
740
Ngô Chí Thiện
1      0
267/45      31/39
716
Quang Nhật
4      19
77/355      30/18
713
Hiệp Hip
0      0
350/0      0/0
700
Phát Lee
4      8
14/576      4/10
678
Duy Nguyễn
1      0
263/92      9/20
670
Quốc Thiện
0      0
294/0      17/18
657
Lê Thanh Thuỷ
4      0
99/95      79/97
647
Hồng Xương Bảo Thắng
6      2
33/444      3/84
641
Richard Nguyen
2      8
58/350      16/82
638
Trần Minh Công
3      7
55/241      56/73
635
Lê Quang Trung
1      29
13/440      3/22
618
Hoài Bảo
0      0
307/0      0/0
614
Tài Trần
4      11
18/451      8/29
604
Đặng Anh Khoa
2      1
19/145      107/77
595
Minh Hiếu
4      6
115/218      19/44
593
Khoa Nguyen Do
5      3
12/425      8/81
591
Hoàng Anh
2      7
10/483      8/19
584
Lý Phương Nam
0      0
290/0      1/0
583
Đạt Nguyễn
1      2
78/383      0/27
579
Nguyễn Thái Bảo
0      0
287/0      0/0
574
Tran Tan
0      0
286/0      0/0
572
Long Lương
10      5
1/428      16/23
571
Phẩm Đình Lê
0      0
275/0      3/0
559
Trương Minh Đức
1      42
2/363      1/5
548
Bách Hoàng
1      14
33/363      17/0
541
Kim Long Phạm
0      0
269/0      0/0
538
Nguyễn Đức Khánh
0      0
258/0      5/0
531
Hoàng Nguyễn
9      4
11/361      10/52
526
Huỳnh Đông Phương
2      4
42/336      17/5
502
Lê Quốc Bình
1      8
5/426      6/3
494
Trần Danh Hà
2      5
47/291      10/30
475
Lữ Thế
0      0
236/0      0/0
472
Hoàng Tô
2      1
1/247      37/85
459
Giao Heo
2      0
23/169      53/65
449
Tuấn Nguyễn
0      0
220/0      0/0
440
An Bùi
0      0
189/0      15/12
435
Nguyễn Nhựt Thư
1      19
0/314      2/30
431
Trần Đắc Lộc
0      0
187/0      17/4
429
Ban Phạm
2      1
2/130      45/144
427
Nguyễn Duy Hoàng
3      12
53/175      17/31
426
Nguyễn Vy
2      13
14/233      12/66
425
Hàn Văn Lâm
4      2
33/188      29/55
424
Doanh Ngọc Diễm
2      2
43/203      33/18
424
Phạm An Di
0      0
200/0      5/2
417
Nhật Hoàng
0      0
205/0      2/0
416
Thanh Hùng
3      2
28/298      2/27
410
Trần Việt Tiến
1      0
84/27      61/25
408
Vũ Tuấn Kiệt
0      0
197/0      4/0
406
Hoàng Đức Mạnh
0      0
202/0      0/0
404
Hoài Bảo
0      0
192/0      3/0
393
Quan Nguyen
1      1
159/43      1/14
387
Trương Quang Hiếu
1      0
47/100      31/95
387
Anh TuanRobo
0      0
192/0      0/0
384
Minh Tân
1      20
64/117      14/11
383
Tấn Bản
0      0
190/0      0/0
380
Byun Baeknaa
0      0
185/0      0/0
370
Phan Đức Huân
1:45 PM 25/2/2020
419      10      46
Ở 1 diễn biến nọ …
Trịnh Vũ Long Long
10:53 PM 25/2/2020
207      10      151
NGU DÂN THƯỢNG ĐẲNG THẤY MÀ TỨC

Truyền hình Hàn Quốc Thượng Đẳng đưa tin về nơi tạm cách ly 20 công dân Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Họ đã phàn nàn rằng:

– Thà CHẾT SẠCH chứ không muốn sống trong cảnh dơ như vậy. Mang tiếng là bệnh viện nhưng dơ như ngoài nhà vệ sinh công cộng.

– Chúng tôi không thể nào tắm rửa được, tình hình cứ như thế này chúng tôi sẽ bị bệnh luôn…

Đáng lẽ phải cho bọn này vào doanh trại quân đội, thực hiện đúng 11 chế độ của chiến sỹ + combo báo động và hành quân trong đêm thì mới bớt thượng đẳng lại.

Trong khi người Việt Nam phải cách ly trong doanh trại, bộ đội thì lui vào rừng thì đám con giời thượng đẳng “THÀ CHẾT SẠCH CHỨ KHÔNG CÁCH LY” và rất may là tối nay 25/2 Đà Nẵng đã tiễn vong về nước!

Diệp Bình
9:48 PM 25/2/2020
237      2      19
Bác mà cứ hãm như thế thì quãng đời độc thân của con bác sẽ dài như sông Volga.
Diệp Bình
9:48 PM 25/2/2020
231      3      2
Bậc tiền nhân của ngành cà khịa
Võ Trọng Hiếu
1:45 PM 25/2/2020
170      0      56
Cưng chưa 😌
Update: tối nay tiễn mấy cháu thượng đẳng về tổ 🤣
Lucky Love
11:21 AM 26/2/2020
167      38      12
Đông Lào là bất diệt 🤣🤣

Cre : Quang Đạt

Ban Phạm
10:36 AM 26/2/2020
71      1      95
MU Online – Game Online đời đầu tại VN.
– Nhìn cái title ai cũng nghĩ đây là 1 quảng cáo??? Đúng luôn nó là 1 bài quảng cáo về Game MU dành riêng cho các Game thủ chính hiệu tại VN (Đặc biệt là VGS). Mình cũng giống như rất nhiều a e ở đây. Ai cũng đã từng 1 thời cày kéo level rồi rs cày lv lại, cảm giác nó sướng khó tả.
– Hnay sau 1 tg chơi vài sv lậu, mình thấy rất khó chịu khi gặp mấy sv mì ăn liền, các sv autoreset làm nát cả game, mình quyết định cùng 1 vài anh em tạo riêng 1 server cho a e chơi theo đúng kiểu cày kéo.
– Tối nay 7h mình sẽ mở cho a e vào test nhé, test 1 thời gian mình sẽ chính thức open beta để a e chơi. Sau đây là một vài thay đổi gameplay theo cách mình gầy dựng.
1. Về Reset và relife: Mình sẽ chỉnh rs các lần đầu lv rất thấp (cụ thể rs từ lần 1 – 5 chỉ cần 100 level) lần 6 – 10 mỗi lần lên 20 cấp, đến cuối cùng từ rs 20 > sẽ là cấp 400.Điểm mỗi lần rs từ 100 – 150 point. Rs từ lần 1 – 10 chỉ tốn zen, từ 11 trở đi sẽ tốn Jewel of Creation, Chaos và Zen. Riêng relife thì mình sẽ chỉnh lật lượt từ lần đầu tiên đến 5 là 20 rs, 50rs, 70rs, 90,rs 100rs. Khi đạt mốc sẽ có phần thưởng thêm.
2. Về EXP mình sẽ chỉnh EXP khá chua, khi các bạn rs đến lần 20 thì chắc cày tầm 4-5 tiếng ms lên đc lv 400 (với điều kiện phải đi event như bloodcastle, devil square,…) còn k thì khoảng 6 – 7 tiếng.
3. Về Item, sv này mình sẽ quy về Zen hết, tức là tất cả các hoạt động trong game đều quy về Zen. Ví dụ bạn muốn đi blood, vào shop mua vé = tiền zen, mua ngoc các kiểu cũng tiền zen, mua skill cũng zen, nói chung mua clq gì cũng = zen, tỉ lệ rơi zen là 15% và lượng zen = 2% EXP của quái. Các vật phẩm quý hiếm thì đánh quái rơi ra. Tỉ lệ rơi ngọc mình đang chỉnh là 3k quái rơi 1 viên (cho tất cả các loại ngoc như: Bless, soul, chaos, creation, và life) và riêng creation sẽ chỉ rớt ở các map cao như Tarkan, Icarus, Aida, Kanturu,… Box kundun thời gian đầu mình sẽ chỉ cho rơi từ 1-3 thôi (tất nhiên test th2i rơi đủ) sau 1 thời gian mình ms mở kundun 4 và 5. Item rơi ra từ kundun 4 và 5 sẽ khác các sv khác cụ thể như sau: Kundun 4 sẽ rơi tất cả các trang bị như quần, áo nón,… từ middle đến cuối (ví dụ DK là tính từ đồ rồng đỏ, DW tính từ đồ Legend, Elf tính từ đồ Kim Ngân tức là Guardian,…) BOx 5 sẽ rơi vũ khi từ mid tới đồ cuối (ví dụ: DK là kiếm điện trở lên, DW là gậy Legend trở lên, ELf là cung Bạc trở lên,..) tất nhiên tỉ lệ rơi đồ cuối sẽ chỉ ở múc 10% tức là vứt 10 hộp ms có 1 hộp rơi ra đồ cuối. Ngoài ra box kundun k phải 100% ra đồ exl có tỉ lệ rơi ra zen + jewel nữa. Quai đánh full map chỉ rơi ra 4 loại vật phẩm (Zen, Các loại Jewel, Đồ xanh + luck hoac Opt và đồ Excl) tất nhiên đồ exc tỉ lệ rơi cực thấp 1/10.000 quái nhé.
4. Về hệ thống sv này chuẩn season 6.9 nhưng mình block con Summon và RF, tạm thời block cánh cấp 3 và 1 vài map + event để đưa về SS 3.0 Ngoài ra sv có sẵn config Auto in game, tùy chỉnh độ phân giải của game (zoom xa gần).
5. Còn nữa mà quên rồi, tối nay up link cho a e rồi nói tiếp….. Hi vọng a e ủng hộ.
MÀ DM QUÊN, SV NÀY PHI LỢI NHUẬN NHÉ, NÊN ĐÉO NẠP CARD ĐỂ MẠNH HƠN ĐC ĐÂU. SAU NÀY CÓ NẠP THẺ THÌ NẠP CHO ADMIN DUY TRÌ SV THEO DẠNG DONATE ẤY, CHỨ K CHO NẠP THẺ GÂY MẤT CÂN BẰNG GAME NHÉ.
Phan Thành Lập
11:15 PM 25/2/2020
100      16      48
NHÓM KHÁCH DU LỊCH 20 NGƯỜI ĐẾN TỪ DAEGU HÀN QUỐC LIÊN TỤC CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾU TÔN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Ngày 24.2, nhóm khách du lịch gồm 20 người đến từ vùng tâm dịch Daegu của Hàn Quốc đã đến Đà Nẵng, Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng đã MỜI nhóm du khách này đến cách ly tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như người dân trong bối cảnh Hàn Quốc đang mất kiểm soát trước Covid-19. Tuy nhiên, nhóm du khách này nhiều lần thể hiện hành động không hợp tác và chống đối.

⭐Tối ngày 25.2, những người trong nhóm du khách trên đã tiếp nhận phỏng vấn của YTN News (Hàn Quốc) và quay lại video gửi cho kênh này để chê bai khâu cách ly của Việt Nam cũng như kêu gọi “giải cứu”:

1. “Có hai đến ba người nằm mệt mỏi trong 1 phòng bệnh”.

2. “Cửa ra bên ngoài hoặc qua các phòng khác bị khóa chắc chắn, chúng tôi đã bị giam cầm”.

3. “Vào buổi sáng tôi chỉ được ăn vài lát/mẩu bánh mì”.

4. “Tôi đã bị đối xử quá tệ dù tôi không hề bị sốt. Không có bất cứ thứ gì được chuẩn bị ở đây”.

5. “Cơ sở vật chất thấp kém đến mức không được tắm rửa và không đủ 3 bữa một ngày”.

Những du khách này cũng lên án thành phố Đà Nẵng đã “tịch thu” hộ chiếu của họ.

⭐Một số comment dưới bài báo:

1. “Nếu chỉ có Trung Quốc là ổ dịch thì chuyện đã không như vậy”.

2. “Chuyện này đáng bị lên án trên toàn thế giới”.

3. “Tôi có thể hiểu được tình thế của Việt Nam. Tất nhiên, tôi rất lo lắng. Người Daegu đã được yêu cầu ở lại trong nhà 2 tuần ….bạn không biết bị nhiễm bệnh và bạn lây bệnh ra nước họ, ai sẽ chịu trách nhiệm?”

4. “Người từ Daegu, tôi có thể hiểu vì sao Việt Nam lại phản ứng gay gắt đến thế”.

5. “Chúng ta có nên tẩy chay Đà Nẵng không? Nếu người Hàn Quốc không đến Đà Nẵng nữa sau dịch bệnh, kinh tế Đà Nẵng chắc chắn sẽ bị đánh 1 cú nặng nề.”

6. “Người dân thế giới đã trở nên vô cảm sau 1 đêm. Người Việt Nam đã thu được bao nhiêu tiền từ khách du lịch Hàn Quốc. Đừng đến Việt Nam du lịch nữa.”

7. “Người Hàn Quốc đã bị đối xử như ăn xin ở nước ngoài rồi”

8. “… Như mọi người đã thấy trong video, môi trường, phòng ở và vật chất ở đây đều rất nghèo nàn. Tôi thậm chí không muốn đến bệnh viện, sau đó, tôi đã phải đến bệnh viện quốc tế vì một triệu chứng đơn giản…”

9. “… Hãy rút Samsung khỏi Hà Nội, Việt Nam ngay đi. Ai dám ngăn người dân của chúng ta ăn và sống chứ!…”

10. “Quá thất vọng đối với Việt Nam”.

11. “Chúng ta phải có biện pháp trừng phạt đối với Việt Nam để không bị đối xử như thế thêm một lần nào nữa trong tương lai. Khi dịch Corona qua đi, phải nhớ lấy điều này.”

12. “Hãy làm điều tương tự với người Việt Nam”.

—-
Cuối cùng, thành phố Đà Nẵng đã đưa ra phương án đưa nhóm khách đến từ thành phố Deagu về lại Hàn Quốc trong tối 25/2. Các cơ quan chức năng đã liên hệ và chuẩn bị máy bay để đưa nhóm người này về Hàn.

*****
Dịch bởi Cbiz Chuyển động 360, mang ra ngoài xin hỏi ý kiến và ghi nguồn

Alex Nguyen
4:59 PM 25/2/2020
104      7      46
Còn gì cho nhau =)))
Duy Nguyễn
9:48 PM 25/2/2020
133      0      20
Update
Khoa Nguyen Do
10:42 PM 25/2/2020
106      1      23
# **Xuất hiện xe VinFast Lux dành cho CSGT Việt Nam**
> Hình ảnh bộ đôi VinFast Lux có dòng chữ “Cảnh sát giao thông” trên thân xe bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao cộng động mạng. Nhiều khả năng sẽ có xe Vinfast Lux làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại Việt Nam.

Nguồn: [https://thanhnien.vn/xe/thi-truong-xe/xuat-hien-xe-vinfast-lux-danh-cho-csgt-viet-nam-21934.html](https://thanhnien.vn/xe/thi-truong-xe/xuat-hien-xe-vinfast-lux-danh-cho-csgt-viet-nam-21934.html)

Khoa Nguyen Do
5:21 PM 25/2/2020
111      0      4
Jens Nygaard Knudsen – người tạo nên minifigure LEGO, đã từ trần. F

Nguồn: https://www.usatoday.com/story/money/2020/02/24/jens-nygaard-knudsen-designer-lego-minifigure-has-died/4854849002/

Bồ Lê Công Thành
1:45 PM 25/2/2020
76      3      10
ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN, CHÍNH QUYỀN PHÁT HIỆN CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM “TÂN THIÊN ĐỊA” NHẮN TIN CHO NHAU. THEO 1 SỰ CHỈ ĐẠO NÀO ĐÓ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CÓ NHIỆM VỤ ĐI ĐẾN NHÀ THỜ, NHỮNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI… NHẰM MỤC ĐÍCH TRUYỀN NHIỄM BỆNH CHỨ KHÔNG PHẢI TRUYỀN ĐẠO…

Chính quyền cho biết: đây là 1 phương thức khủng bố nhằm lật đổ tổng thống. Hiện tại chính quyền đã tạm giữ giáo chủ của giáo phái này để điều tra.

P/s: Ai biết tiếng Hàn dịch thử các dòng tin nhắn kia xem có đúng không.??

Thanh Kim Bùi -Ký sự đường phố /beatvn

Hoàng Ninh
10:52 AM 26/2/2020
83      1      3
Đụng đến người Đông Lào là chết con đ* m* m rồi nha con
Lucky Love
11:28 AM 26/2/2020
70      5      3
Ông bố táo bạo

Bố em mới tập chơi facebook admin ạ, không biết bằng phương pháp số học nào mà bố em lại lần ra được facebook của cô bạn gái em đang tán. Thế là bố em mạnh dạn add friend rồi nhắn tin luôn ạ. Hôm qua bạn gái ấy rủ em đi ăn, đến trưa nay thì mới kể cho em lại vụ này, phải công nhận là bố em đỉnh thật, không có bố thì em đã đếch tán được gái rồi.

_____

Thuận bố thuận con thì đến chủ lô còn sập chứ nói gì đến dăm ba em gái =))

Cre : pic