Hoàng Ninh
16      135
717/7760      43/413
10356
Quan Nguyen
8      88
364/7451      115/342
9258
Huỳnh Ngọc Cường
18      75
612/4317      675/645
8601
Đạt Nguyễn
14      18
405/4239      99/344
5832
Trịnh Quốc Huy
20      5
369/2823      405/534
5430
Giao Heo
7      10
147/3136      221/309
4477
Anh Hoàng
6      41
133/2952      167/425
4338
Ryan Phan
12      1
298/1581      518/500
4295
Winnie Bui
3      0
793/814      503/334
4258
Thái Hoàng Hiếu
9      9
13/2915      233/533
4254
Hoan Le
1      0
1/3731      8/117
3879
Huy Lê
14      8
81/2113      314/431
3750
Ngọc Lợi
4      1
155/1073      448/528
3279
Cuong Nguyen Huu
1      16
5/2858      4/125
3074
Ngô Đức Thiện
9      13
596/1244      99/156
2986
Dũng Nguyễn
4      5
771/680      171/176
2951
Phạm Thành Nam
8      7
187/1448      208/328
2842
Bồ Lê Công Thành
4      5
284/972      208/230
2434
La Chí Phát
6      0
119/969      257/266
2274
Võ Gia Huyền
1      5
5/1989      11/166
2223
Trang Lai
1      0
50/1598      74/217
2142
Phuoc Bull
2      12
53/1658      27/160
2063
Vinh Nguyen
5      0
764/338      40/41
2052
Trần Dũng
4      4
414/541      146/203
2046
Tân Ngọc
4      0
472/271      200/103
1938
Chung Phước
6      0
210/518      218/250
1872
Long Huỳnh
10      2
0/1324      57/130
1683
Vũ Hoàng Tuấn Anh
2      9
97/581      209/202
1650
Rim Phạm
1      1
66/715      186/211
1625
Tuân Hoàng Lê
5      11
113/682      154/139
1578
Võ Đức Hoàng
1      9
14/985      122/150
1570
Nguyễn Duy Hoàng
3      2
167/502      164/208
1559
Bảo Ngọc
1      0
13/1308      32/110
1545
Ngô Chí Thiện
1      0
500/97      106/88
1508
Đỗ Quân
0      0
740/0      0/0
1480
Hoàng Tô
6      0
47/795      112/198
1453
Khang Kylm Moon
2      6
51/964      72/117
1433
Khoa Lê
3      0
283/489      93/77
1426
Nguyễn Xuân Đạt
1      0
509/79      71/44
1359
Anh Kiệt Lê
1      6
13/980      73/102
1356
Dũng Huy Nguyễn Huỳnh
0      0
637/0      1/0
1277
Dương Nhựt
5      0
197/467      94/99
1267
Nguyễn Khắc Đồng
4      0
174/491      102/101
1266
Hieu Pham
5      10
84/742      64/98
1265
Anh Nguyen
0      0
628/0      0/0
1256
Nguyễn Vy
1      0
88/641      102/114
1242
Khoa Huỳnh
0      0
579/0      6/0
1176
Elvin Pham
8      0
17/639      107/140
1174
Nguyễn Mạnh Đức
4      2
161/525      71/66
1154
Hữu Phongg
3      0
78/764      51/53
1141
Minh Nhật
1      2
17/991      9/69
1134
Đổng Khoa
5      5
132/373      91/101
1056
Thái Kim Định
5      1
21/739      41/109
1042
Koha Dz
7      0
43/542      81/121
1027
Phương Mai
1      0
225/379      40/65
1019
Lê Phú Sang
14      2
6/583      70/129
1012
Trần Minh Công
4      0
115/284      120/110
1004
Manh Quang Trann
1      0
356/89      52/39
1001
Trần Hồng Duy
2      0
142/94      174/75
985
Tuấn Phạm
3      12
0/718      34/82
965
Gary Tran
1      0
0/434      98/231
964
Nhất Phong
2      0
230/201      74/61
954
Nguyen Tuan Minh
4      6
27/602      51/79
932
Cương Vũ
0      0
466/0      0/0
932
Anh Vu Hoang
0      0
447/0      6/1
913
Vũ Phụng Long
0      0
451/0      1/0
905
Lưu Thế Huy
1      6
10/839      0/12
900
Lê Thanh Thuỷ
0      0
231/0      124/62
896
Nguyễn Gia Khang
2      10
27/591      16/151
894
Nguyễn Quang
1      0
152/71      135/108
893
Hoang H Vu
4      0
107/369      69/75
885
Hà Tía Tô
0      0
379/0      33/23
880
Nguyễn Việt Dũng
1      0
274/141      46/33
865
Hoàng Nguyên
0      0
432/0      0/0
864
Jakuja Otuisa
3      0
239/150      57/39
853
Khoa Nguyen Do
4      7
10/676      15/57
846
Thái Trung Anh
3      22
21/373      75/101
844
Xuan Dat
0      0
305/0      62/40
836
Nguyễn Thái Bảo
0      0
417/0      0/0
834
Nguyễn Việt Hùng
2      0
97/350      71/63
830
Đoàn Ngọc Định
1      4
10/611      11/123
808
Phuc Jute
1      0
228/64      74/59
806
Huy Charles
4      2
23/540      36/82
804
Trịnh Văn Thắng
0      0
210/0      107/57
798
Lê Huy Hoàng
1      0
7/435      24/260
786
Vũ Bình
2      0
323/111      3/7
783
Trung Toàn
0      0
385/0      0/0
770
Trương Thảo
1      0
9/626      25/42
766
Nguyễn Phúc
3      0
76/299      79/59
762
Mai Thanh Nhàn
1      0
8/663      13/39
762
Trần Kha
0      0
377/0      0/0
754
Lê Tuấn Anh
4      0
11/398      72/89
745
Kiên Trung Ngô
0      0
372/0      0/0
744
Trần Võ Đình Chương
1      0
323/34      15/9
739
Nhĩ Khang
2      2
4/632      15/34
737
Nguyễn Tiến Vinh
0      0
329/0      19/18
733
Thành Trần
0      0
361/0      0/0
722
Phạm Trung Nghĩaa
0      0
355/0      3/2
721
Long Lê
1      0
51/391      52/54
708
Phạm Hải
2      0
2/223      117/113
701
Alex Nguyen
48      99
584/17333      1680/3948
28125
Hoàng Ninh
16      135
717/7760      43/413
10356
Phan Thành Lập
22      28
728/4275      832/836
9285
Quan Nguyen
8      88
364/7451      115/342
9258
Huỳnh Ngọc Cường
18      75
612/4317      675/645
8601
Phú Thịnh
6      58
169/7155      67/517
8473
Đạt Nguyễn
14      18
405/4239      99/344
5832
Trịnh Quốc Huy
20      5
369/2823      405/534
5430
Lê Minh Huy
11      31
8/3265      131/973
4826
Giao Heo
7      10
147/3136      221/309
4477
Anh Hoàng
6      41
133/2952      167/425
4338
Ryan Phan
12      1
298/1581      518/500
4295
Winnie Bui
3      0
793/814      503/334
4258
Thái Hoàng Hiếu
9      9
13/2915      233/533
4254
Hoan Le
1      0
1/3731      8/117
3879
Huy Lê
14      8
81/2113      314/431
3750
Ngọc Lợi
4      1
155/1073      448/528
3279
Cuong Nguyen Huu
1      16
5/2858      4/125
3074
Ngô Đức Thiện
9      13
596/1244      99/156
2986
Dũng Nguyễn
4      5
771/680      171/176
2951
Phạm Thành Nam
8      7
187/1448      208/328
2842
Bồ Lê Công Thành
4      5
284/972      208/230
2434
Thạnh Q Nguyễn
4      0
414/578      229/196
2309
La Chí Phát
6      0
119/969      257/266
2274
Võ Gia Huyền
1      5
5/1989      11/166
2223
Trang Lai
1      0
50/1598      74/217
2142
Phuoc Bull
2      12
53/1658      27/160
2063
Vinh Nguyen
5      0
764/338      40/41
2052
Trần Dũng
4      4
414/541      146/203
2046
Tân Ngọc
4      0
472/271      200/103
1938
Chung Phước
6      0
210/518      218/250
1872
Long Huỳnh
10      2
0/1324      57/130
1683
Vũ Hoàng Tuấn Anh
2      9
97/581      209/202
1650
Rim Phạm
1      1
66/715      186/211
1625
Tuân Hoàng Lê
5      11
113/682      154/139
1578
Võ Đức Hoàng
1      9
14/985      122/150
1570
Nguyễn Duy Hoàng
3      2
167/502      164/208
1559
Bảo Ngọc
1      0
13/1308      32/110
1545
Ngô Chí Thiện
1      0
500/97      106/88
1508
Đỗ Quân
0      0
740/0      0/0
1480
Hoàng Tô
6      0
47/795      112/198
1453
Khang Kylm Moon
2      6
51/964      72/117
1433
Khoa Lê
3      0
283/489      93/77
1426
Nguyễn Xuân Đạt
1      0
509/79      71/44
1359
Anh Kiệt Lê
1      6
13/980      73/102
1356
Dũng Huy Nguyễn Huỳnh
0      0
637/0      1/0
1277
Dương Nhựt
5      0
197/467      94/99
1267
Nguyễn Khắc Đồng
4      0
174/491      102/101
1266
Hieu Pham
5      10
84/742      64/98
1265
Anh Nguyen
0      0
628/0      0/0
1256
Nguyễn Vy
1      0
88/641      102/114
1242
Khoa Huỳnh
0      0
579/0      6/0
1176
Elvin Pham
8      0
17/639      107/140
1174
Nguyễn Mạnh Đức
4      2
161/525      71/66
1154
Hữu Phongg
3      0
78/764      51/53
1141
Minh Nhật
1      2
17/991      9/69
1134
Đổng Khoa
5      5
132/373      91/101
1056
Thái Kim Định
5      1
21/739      41/109
1042
Koha Dz
7      0
43/542      81/121
1027
Phương Mai
1      0
225/379      40/65
1019
Lê Phú Sang
14      2
6/583      70/129
1012
Trần Minh Công
4      0
115/284      120/110
1004
Manh Quang Trann
1      0
356/89      52/39
1001
Trần Hồng Duy
2      0
142/94      174/75
985
Tuấn Phạm
3      12
0/718      34/82
965
Gary Tran
1      0
0/434      98/231
964
Nhất Phong
2      0
230/201      74/61
954
Nguyen Tuan Minh
4      6
27/602      51/79
932
Cương Vũ
0      0
466/0      0/0
932
Anh Vu Hoang
0      0
447/0      6/1
913
Vũ Phụng Long
0      0
451/0      1/0
905
Lưu Thế Huy
1      6
10/839      0/12
900
Lê Thanh Thuỷ
0      0
231/0      124/62
896
Nguyễn Gia Khang
2      10
27/591      16/151
894
Nguyễn Quang
1      0
152/71      135/108
893
Hoang H Vu
4      0
107/369      69/75
885
Hà Tía Tô
0      0
379/0      33/23
880
Nguyễn Việt Dũng
1      0
274/141      46/33
865
Hoàng Nguyên
0      0
432/0      0/0
864
Jakuja Otuisa
3      0
239/150      57/39
853
Nguyễn Vũ
2      1
52/268      119/107
850
Khoa Nguyen Do
4      7
10/676      15/57
846
Thái Trung Anh
3      22
21/373      75/101
844
Xuan Dat
0      0
305/0      62/40
836
Nguyễn Thái Bảo
0      0
417/0      0/0
834
Nguyễn Việt Hùng
2      0
97/350      71/63
830
Đoàn Ngọc Định
1      4
10/611      11/123
808
Phuc Jute
1      0
228/64      74/59
806
Huy Charles
4      2
23/540      36/82
804
Trịnh Văn Thắng
0      0
210/0      107/57
798
Lê Huy Hoàng
1      0
7/435      24/260
786
Vũ Bình
2      0
323/111      3/7
783
Trung Toàn
0      0
385/0      0/0
770
Trương Thảo
1      0
9/626      25/42
766
Nguyễn Phúc
3      0
76/299      79/59
762
Mai Thanh Nhàn
1      0
8/663      13/39
762
Trần Kha
0      0
377/0      0/0
754
Lê Tuấn Anh
4      0
11/398      72/89
745
Kiên Trung Ngô
0      0
372/0      0/0
744
Trần Võ Đình Chương
1      0
323/34      15/9
739
Võ Đức Hoàng
8:37 PM 24/1/2020
990      9      150
Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi trong group ạ nên chắc không dám mơ là sẽ có giải :v

Góc máy này là thành quả tiết kiệm cả 1 năm qua của gia đình em, đối với nhiều người thì có thể nó chẳng đáng là bao nhưng mà đối với em nó rất là có giá trị. Góc máy này là những ngày ba mẹ em vất vả chắt chiu từng đồng, là những ngày nhịn ăn sáng, làm việc từ sáng đến tối để có thể kiếm tiền mua máy, là cả tâm huyết ba mẹ dành cho em <3 Mua xong hết linh kiện nên em đành phải tự chế lại case luôn các bác ạ :v Lần đầu làm nên chắc có vẻ còn rất sơ sài ạ :v Đến cả cái giá treo tai nghe kia cũng là em làm từ tấm bìa cứng để tiết kiệm chi phí. Cấu hình máy thì cũng khiêm tốn thôi ạ, toàn bộ đều là linh kiện 2nd hết bảo hành mua lại với giá rẻ bèo về lắp ráp lại. Còn màn hình thì được người thân cho các bác ạ (nhìn hơi mất cân xứng với bộ máy haha :v ) Sơ lược một chút về cấu hình của em nó : H61M DS2, i3 3220, Ram 8gb, RX580 4gb, Hdd 250gb.Cái phụ như thế thôi. Cái quan trọng ở đây là chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều thành công, sớm có được dàn PC mà mình mơ ước <3#vgsTET2020 #bpstore #msigaming #minhquanpc #BJX #gigabyte #aorus #acer #predator #mientrungcomputer #dbcustom #edra #apshop #techzones #trinhquochuy #thaihoanghieu

Phú Thịnh
10:40 PM 24/1/2020
827      11      38
Hơi bị đông.

—–

#Vgsfact

Phan Thành Lập
10:10 PM 24/1/2020
750      0      42
#vgs chào mừng 100 anh chị em vào group muộn nhất năm con Heo :V
Nguyễn Hữu Nguyên,
Linh Tram Huynh,
Thành Thắng,
Cuong Nguyen,
Tôn Thất Bảo Nguyên,
Ngọc Tân Linh,
Ex Viloid,
Vĩnh Phúc,
Dương Trọng,
Ninh Đỗ,
Há Cảo,
Justin Tran,
Minh Hoàng,
Nhàn Tuấn,
Vũ Lê Thanh Long,
Giang Đồng Phương,
Trọng Khoa Nguyễn Hồ,
Đức Nguyễn,
Sơn Trịnh,
Ngô Thanh Hải,
Hoàng Lê Huy,
Khánh Duy Nguyễn,
Thiên Sơn,
Phương Nguyễn,
Hoang Anh,
Huy Trần,
Toi Cuonggia,
La Hét Khắp Nơi,
Lee Linh,
Bùi Sĩ Long,
Công Minh Trần,
Quốc Cường,
Nguyễn Công,
Minh Nguyễn,
Lê Sỹ,
Nhu Hien Pham,
Công Nam,
Duy Vo,
Nguyễn Văn Đạt,
Mai Vinh,
Thành Nguyễn,
Lâm Lê Huy,
Thành Long Lã,
Nguyễn Công Thành,
Nguyễn Hoàng,
Nguyễn Minh Thắng,
Vũ Hải Huy,
Nguyễn Quang Sơn,
Quang Huy,
Duc Bg,
Nhật Tâm,
Hoàng Đăng Quang,
Bắc Vũ,
Võ Quý Bình,
Ngô Bá Dũng,
Hoang Nguyen,
Châu Phát,
Nguyễn Long Quốc Anh,
Phạm Quang Anh,
Phong Pham Nam,
Nguyễn Linh,
Nam Hải,
Mạnh Huy,
Đồng Hải Đăng,
Duy Nguyễn,
Duy Nhất,
Nguyễn Thắng,
Vĩnh Thiện,
Đặng Phúc,
Duy Phát Trần,
Nguyễn Duy Tuấn,
Hoàng Bách,
Đỗ Cao Minh,
Du Nguyễn,
Việt Hoàng,
Xuân Trường,
Nguyễn Hưng,
Khai Ngo,
Từ Quốc Khánh,
Tú Văn Đỗ,
Khánh Toàn,
Bao Anh,
Vĩ Phan Vũ Anh,
Hoàng Văn,
Khánh Duy,
Nguyễn Hoàng Ân,
Namtram Xu,
Bảo Đoàn,
Phạm Đăng Tuyền,
Thế Hưng,
Sơn Thiên Hà,
Danh Huân Cao,
Tuấn Tí Tẹo,
Dinh Tue,
Lê Phi Phát,
Đỗ KỳAnh,
Hoang Hai Anh,
Kr Hạnh,
Minh Trinh,
Đồng Vượng
Lê Huy Hoàng
9:24 AM 25/1/2020
437      0      239
#VGS #linhtinh
[Góc drama]
Đâu đó trên internet :)) cứ ra sau là dính mác “nhái”
P/s: mùng một năm mới chúc các bác làm ăn phát đạt, tiền tài dồi dạt :3
Trịnh Quốc Huy
12:26 AM 25/1/2020
539      0      28
#vgs
Năm mới chúc anhem thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc bên gia đình, và luôn giữ lữa đam mê nhé, nhé nhé nhé :))
Khoa Nguyen Do
3:51 AM 25/1/2020
475      5      42
Trong đêm say Logitech cho ra G Pro màu trắng với tên gọi là “Ghost” 👻

Hiện tại nó đã hết hàng sau 2 giờ mở bán =)))

#tintuc

Văn Ý Vương
8:37 PM 24/1/2020
285      0      70
Nói này anh em đừng cười..em bị ngu vl cài win10 pro mà k biết là nó có tốn phí…thấy nó đòi số tk nên e cũng tung tăng nhập vào…lãnh lương xong e chưa xài mẹ gì..để dành cuối năm xài tết ai dè tới lúc rút mới xem tin nhắn lại bị trừ nhiêu đây
Cho e hỏi là số tiền đó là phải đóng hàng tháng luôn hả..hay nhiêu đó là hết r.
#thaoluan
Dũng Nguyễn
8:06 PM 24/1/2020
220      0      57
30 tết mới được dọn chuồng

Happy New Year VGSers !!!

#vgsTET2020 #bpstore #msigaming #minhquanpc #BJX #gigabyte #aorus #acer #predator #mientrungcomputer #dbcustom #edra #apshop #techzones #trinhquochuy #thaihoanghieu

Alex Nguyen
12:00 AM 25/1/2020
241      0      22
Tết này VGS xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng!
Chúc các vgsers FA sớm tìm được người yêu!
Chúc các vgsers nhỏ tuổi được nhận thật nhiều lì xì!
Chúc các vgers đang buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn và làm ăn phát đạt!
Chúc các vgsers đang là cán bộ công nhân viên chức sớm được tang lương,đề bạt!
Chúc các vgers là học sinh sinh viên ngày càng thông minh hơn, học giỏi hơn và nhận được nhiều giải thưởng nhé!
Nhưng điều quan trọng nhất là chúc anh em sẽ hoàn thiện được góc máy trong mơ trong năm nay <3 #vgstet2020
Nguyễn Bá Việt
9:57 PM 24/1/2020
188      0      6
– Đêm giao thừa mà mưa to quá 🤣
#vgs #linhtinh
Đạt Nguyễn
5:15 PM 25/1/2020
171      2      7
Mn thấy có ổn không ạ?
#linhtinh

Nguồn: trong ảnh

Thái Trọng Hiếu
1:52 PM 25/1/2020
165      0      9
#vgs Con với chả cái :v
La Chí Phát
12:22 AM 25/1/2020
164      0      10
#VGS Chúc các anh em VGSer 1 năm 2020 vạn sự như ý cùng với góc máy đẹp trong năm mới
Alex Nguyen
9:25 PM 24/1/2020
153      0      17
#vgs Dọn phòng thôi….à mệt quá ko dọn nữa:))))
Trịnh Quốc Huy
11:28 PM 24/1/2020
157      0      13
#linhtinh
Sẵn sàng đón năm mới chưa vgser?
Dũng Trần
89      331
207/17482      85/1100
21020
Trịnh Vũ Long Long
75      290
21/10866      186/702
13703
Phạm Khánh Sơn
43      188
273/9855      93/569
12216
Nhất Phong
37      171
229/9269      57/243
11010
Lucky Love
34      200
84/6505      45/353
8131
Dũng Nguyễn
23      72
362/2921      28/347
4479
Diệp Bình
24      74
30/3703      8/149
4352
Hoàng Ninh
3      615
84/1459      5/215
4332
Tuấn Anh Nguyễn
11      32
201/2517      4/239
3353
Koha Dz
18      78
14/2375      60/288
3273
Đình Giang
24      7
35/1824      22/108
2216
Vo Mau Quoc Bao
10      69
27/1560      9/150
2117
Võ Trọng Hiếu
14      21
51/1666      45/60
2117
Ryan Phan
6      21
123/686      217/213
1910
Tân Ngọc
6      48
328/737      47/52
1808
Duy Nguyễn
2      49
11/1266      25/216
1785
Huỳnh Đông Phương
10      25
55/1017      60/159
1616
Khoa Huỳnh
1      1
621/293      3/6
1559
Bùi Văn Việt
6      17
33/979      38/103
1360
Trần Hồng Duy
9      1
101/430      176/122
1331
Phát Lee
6      19
28/1109      2/42
1319
Hàn Văn Lâm
20      33
103/705      21/93
1299
Bùi Việt Dũng
4      12
36/869      24/216
1297
Thịnh Tô
3      70
0/675      28/233
1287
Nguyễn Quyền
5      70
3/792      11/68
1204
Hoàng Tô
3      5
10/861      33/173
1188
Minh Tân
4      33
75/843      5/27
1187
Lê Tâm
7      21
5/910      5/107
1161
Giao Heo
3      7
31/717      71/101
1136
Nguyen Pham Phuong Trump
4      12
7/953      17/38
1124
Văn Hưng
3      12
65/888      11/10
1124
Nguyễn Duy Hoàng
3      16
83/657      54/55
1119
Nguyễn Thị Ánh Vân
2      12
16/935      13/47
1111
Kuro To Orange
3      11
31/764      55/46
1096
Tần Phong
1      111
1/605      0/39
1095
Long
6      21
56/739      8/86
1075
Bách Hoàng
2      41
81/506      64/32
1066
Bồ Lê Công Thành
3      17
65/742      12/61
1052
Nguyễn Bảo
0      0
511/0      8/1
1047
Thạch Phạm
3      7
8/469      113/147
1014
Hoàng Ngọc Hải
6      13
120/527      28/54
987
Tuấn Kiệt
3      44
3/580      27/103
961
Lờ Ka Nguyễn
2      42
14/613      9/101
947
Nguyễn Sang
0      0
448/0      0/0
896
Hồng Xương Bảo Thắng
5      14
52/646      2/58
895
Hoàng Phương
2      4
316/125      25/33
891
Nguyễn Thái Bảo
0      0
421/0      0/0
842
Nabongchim
0      0
408/0      0/0
816
Quốc Thiện
0      0
398/0      0/0
796
Lê Lê Tiến
0      0
389/0      1/0
781
Lý Thái Thanh
4      12
4/666      3/18
769
Nguyễn Khắc Đồng
3      7
100/435      23/19
766
Hoàng Tùng
1      5
7/537      2/137
719
Huỳnh Ngọc Cường
5      19
24/467      20/41
717
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
356/0      0/0
712
Kim Long Phạm
0      0
354/0      0/0
708
Zuồi Mun
0      0
288/0      40/8
704
Trần Việt Tiến
4      4
57/227      87/66
704
Hùng Lưu
0      0
170/0      104/22
674
Vũ Huy Hoàng
0      0
337/0      0/0
674
Phẩm Đình Lê
0      0
325/0      5/0
665
Quân Trương
1      2
5/591      3/39
662
Nam Dừa
3      0
56/390      32/42
655
Thái Hoàng Hiếu
3      3
4/371      48/100
650
Phạm Phi Long
1      2
6/196      106/106
645
Hoài Bảo
0      0
318/0      0/0
636
Phung Tien
0      0
312/0      4/0
636
Duy Nguyễn
0      0
298/0      12/3
635
Trần Tiến Hân
0      0
271/0      20/0
602
Đỗ Đức Minh
1      9
1/404      24/82
601
Ngô Chí Thiện
0      0
266/0      19/12
601
Lê Phú Sang
5      14
2/260      55/90
600
Vũ Tuấn Kiệt
0      0
298/0      1/0
599
Nguyen Anh Tuan
2      10
5/514      2/19
599
Huy Lê
3      7
14/333      52/33
593
Nguyễn Đức Khánh
0      0
283/0      8/0
590
Tuấn Nguyễn
0      0
294/0      0/0
588
Phạm Hoàng Phúc
4      10
0/472      3/47
588
Huỳnh Ngọc Tính
0      0
270/0      13/1
580
Hiệp Hip
0      0
290/0      0/0
580
Trần Dũng
0      0
251/0      24/2
576
Tuyển
2      2
24/422      20/24
572
tạ Phương
2      1
101/265      27/9
571
Lê Trường An
0      0
284/0      0/0
568
Hoàng Sơn
2      6
2/489      0/22
549
Lê Minh
2      3
86/290      9/23
534
Phạm An Di
0      0
253/0      7/6
533
Lê Việt Bách
1      15
6/384      13/25
525
Kiệt Tuấn Bùi
0      0
261/0      0/0
522
Họa Thiên
0      0
247/0      8/3
521
An Bùi
0      0
207/0      27/15
510
Đông D Đông
0      0
243/0      7/1
508
Dương Tiến Khôi
1      11
1/413      6/23
505
Hoài Bảo
0      0
252/0      0/0
504
Hoàng Nguyễn
1      2
149/162      8/4
501
Đạt Trần
1      29
32/153      43/23
490
Phạm Dũng
0      0
243/0      0/0
486
Tiến Trần
1      4
29/111      66/93
481
Vũ Tuấn
0      0
225/0      7/0
471
Nguyễn Mạnh Cường
0      0
235/0      0/0
470
Dũng Trần
89      331
207/17482      85/1100
21020
Trịnh Vũ Long Long
75      290
21/10866      186/702
13703
Phạm Khánh Sơn
43      188
273/9855      93/569
12216
Nhất Phong
37      171
229/9269      57/243
11010
Alex Nguyen
37      130
162/6237      250/1343
9359
Lucky Love
34      200
84/6505      45/353
8131
Trịnh Quốc Huy
30      317
60/4709      92/458
6981
Dũng Nguyễn
23      72
362/2921      28/347
4479
Diệp Bình
24      74
30/3703      8/149
4352
Hoàng Ninh
3      615
84/1459      5/215
4332
Tuấn Anh Nguyễn
11      32
201/2517      4/239
3353
Koha Dz
18      78
14/2375      60/288
3273
Đình Giang
24      7
35/1824      22/108
2216
Vo Mau Quoc Bao
10      69
27/1560      9/150
2117
Võ Trọng Hiếu
14      21
51/1666      45/60
2117
Ryan Phan
6      21
123/686      217/213
1910
Tân Ngọc
6      48
328/737      47/52
1808
Duy Nguyễn
2      49
11/1266      25/216
1785
Huỳnh Đông Phương
10      25
55/1017      60/159
1616
Khoa Huỳnh
1      1
621/293      3/6
1559
Bùi Văn Việt
6      17
33/979      38/103
1360
Trần Hồng Duy
9      1
101/430      176/122
1331
Phát Lee
6      19
28/1109      2/42
1319
Lê Thanh Thuỷ
5      5
148/423      125/172
1311
Hàn Văn Lâm
20      33
103/705      21/93
1299
Bùi Việt Dũng
4      12
36/869      24/216
1297
Thịnh Tô
3      70
0/675      28/233
1287
Nguyễn Quyền
5      70
3/792      11/68
1204
Hoàng Tô
3      5
10/861      33/173
1188
Minh Tân
4      33
75/843      5/27
1187
Lê Tâm
7      21
5/910      5/107
1161
Giao Heo
3      7
31/717      71/101
1136
Nguyen Pham Phuong Trump
4      12
7/953      17/38
1124
Văn Hưng
3      12
65/888      11/10
1124
Nguyễn Duy Hoàng
3      16
83/657      54/55
1119
Nguyễn Thị Ánh Vân
2      12
16/935      13/47
1111
Kuro To Orange
3      11
31/764      55/46
1096
Tần Phong
1      111
1/605      0/39
1095
Long
6      21
56/739      8/86
1075
Bách Hoàng
2      41
81/506      64/32
1066
Bồ Lê Công Thành
3      17
65/742      12/61
1052
Nguyễn Bảo
0      0
511/0      8/1
1047
Thạch Phạm
3      7
8/469      113/147
1014
Hoàng Ngọc Hải
6      13
120/527      28/54
987
Tuấn Kiệt
3      44
3/580      27/103
961
Lờ Ka Nguyễn
2      42
14/613      9/101
947
Nguyễn Sang
0      0
448/0      0/0
896
Hồng Xương Bảo Thắng
5      14
52/646      2/58
895
Hoàng Phương
2      4
316/125      25/33
891
Nguyễn Thái Bảo
0      0
421/0      0/0
842
Nabongchim
0      0
408/0      0/0
816
Quốc Thiện
0      0
398/0      0/0
796
La Chí Phát
4      44
32/273      59/75
785
Lê Lê Tiến
0      0
389/0      1/0
781
Lý Thái Thanh
4      12
4/666      3/18
769
Nguyễn Khắc Đồng
3      7
100/435      23/19
766
Hoàng Tùng
1      5
7/537      2/137
719
Huỳnh Ngọc Cường
5      19
24/467      20/41
717
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
356/0      0/0
712
Kim Long Phạm
0      0
354/0      0/0
708
Zuồi Mun
0      0
288/0      40/8
704
Trần Việt Tiến
4      4
57/227      87/66
704
Hùng Lưu
0      0
170/0      104/22
674
Vũ Huy Hoàng
0      0
337/0      0/0
674
Phẩm Đình Lê
0      0
325/0      5/0
665
Quân Trương
1      2
5/591      3/39
662
Nam Dừa
3      0
56/390      32/42
655
Thái Hoàng Hiếu
3      3
4/371      48/100
650
Phạm Phi Long
1      2
6/196      106/106
645
Hoài Bảo
0      0
318/0      0/0
636
Phung Tien
0      0
312/0      4/0
636
Duy Nguyễn
0      0
298/0      12/3
635
Trần Tiến Hân
0      0
271/0      20/0
602
Đỗ Đức Minh
1      9
1/404      24/82
601
Ngô Chí Thiện
0      0
266/0      19/12
601
Lê Phú Sang
5      14
2/260      55/90
600
Vũ Tuấn Kiệt
0      0
298/0      1/0
599
Nguyen Anh Tuan
2      10
5/514      2/19
599
Huy Lê
3      7
14/333      52/33
593
Nguyễn Đức Khánh
0      0
283/0      8/0
590
Tuấn Nguyễn
0      0
294/0      0/0
588
Phạm Hoàng Phúc
4      10
0/472      3/47
588
Huỳnh Ngọc Tính
0      0
270/0      13/1
580
Hiệp Hip
0      0
290/0      0/0
580
Trần Dũng
0      0
251/0      24/2
576
Lê Minh Huy
3      21
0/396      7/59
575
Tuyển
2      2
24/422      20/24
572
tạ Phương
2      1
101/265      27/9
571
Lê Trường An
0      0
284/0      0/0
568
Hoàng Sơn
2      6
2/489      0/22
549
Lê Minh
2      3
86/290      9/23
534
Phạm An Di
0      0
253/0      7/6
533
Lê Việt Bách
1      15
6/384      13/25
525
Kiệt Tuấn Bùi
0      0
261/0      0/0
522
Họa Thiên
0      0
247/0      8/3
521
An Bùi
0      0
207/0      27/15
510
Đông D Đông
0      0
243/0      7/1
508
Dương Tiến Khôi
1      11
1/413      6/23
505
Hoài Bảo
0      0
252/0      0/0
504
Hoàng Nguyễn
1      2
149/162      8/4
501
Phát Lee
8:54 PM 24/1/2020
335      4      10
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Lụm
Dũng Trần
10:10 PM 24/1/2020
229      3      23
Toang rồi, nuôi gà cả năm thấy nó béo mừng quá, để dành làm tất niên.

Vậy mà….

Nguồn : Trần Nình/Phòng Trút Giận

Nguyễn Quyền
6:53 PM 24/1/2020
235      14      4
cần các nhà khoa học giải đáp cho hiện tượng bí ẩn này
Nhất Phong
11:22 AM 25/1/2020
240      8      1
:v
Long
11:21 AM 25/1/2020
187      7      50
ĐÀ NẴNG HIỆN CÓ 218 DU KHÁCH TỪ VŨ HÁN NHẬP CẢNH :3

Đoàn 218 khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc, nhập cảnh Đà Nẵng ngày 22/1, dự kiến về nước ngày 27/1 tức mùng 3 Tết, đến lúc này vẫn chưa có biểu hiện gì lạ.
___________

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết số khách này nhập cảnh theo chuyến bay cuối cùng từ thành phố Vũ Hán đến Đà Nẵng ngày 22/1, trước khi thành phố này đóng cửa để ngăn bệnh viêm phổi lây lan. Đoàn khách đi theo lịch trình tham quan Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Họ lưu trú lại Đà Nẵng, đến ngày 25/1 (mùng Một Tết) sẽ vào Nha Trang.

“Hiện các du khách này không có biểu hiện gì đáng nghi mắc bệnh hô hấp, do đó họ vẫn tiếp tục lịch trình tham quan”, bà Hạnh nói.

Ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, chiều 24/1 cho biết do Vũ Hán đã đóng cửa và Cục Hàng không Việt Nam lệnh cấm, hủy các chuyến bay đến những thành phố Trung Quốc bị phong tỏa, Cảng vụ sẽ bố trí máy bay đưa những du khách này về nước.

“Máy bay sẽ chở những người khác này đến Vũ Hán, sau đó đi máy bay rỗng về lại Đà Nẵng, không chuyên chở khách chiều ngược lại để tránh lây nhiễm bệnh viêm phổi”

Nguồn : Vnexpress

Nhất Phong
8:37 PM 24/1/2020
230      2      10
Về quê mẹ nhờ đi dán cường lực, nên bận để máy đó tí quay lại, lúc nhận máy chị ấy còn bảo e dán hơi lệch, a thông cảm 📷:))
Dũng Trần
1:02 PM 25/1/2020
193      4      2
Thôi thì
Trịnh Quốc Huy
1:03 PM 25/1/2020
120      0      60
Xin cảm ơn anh Nguyen The Anh 😍
Post vô đây để anhem biết mà xin lì xì đúng người ạ 🥰
Nguyễn Quyền
10:10 PM 24/1/2020
174      1      5
Bệnh nghề nghiệp
Hoàng Nguyễn
12:04 PM 25/1/2020
165      2      3
Đi ngắm pháo hoa thấy nyc mặc áo đôi hồi trc cầm tay nym
-Clm nó 30 saddd
Dũng Trần
1:29 AM 25/1/2020
152      2      4
F
Phú Thịnh
9:34 PM 24/1/2020
140      1      4
Sư phụ! Ngày mai đệ tử xuống núi bắt đầu tung hoành giang hồ, những gì mà sư phụ đã dạy con, con sẽ không làm sư phụ thất vọng đâu !!!
Sang Cao
9:44 PM 24/1/2020
105      1      18
=]]]]] ông nào chơi game chung với chingchong cẩn thận nha
nguồn : trong ảnh
Lê Phú Sang
3:59 PM 25/1/2020
44      1      34
Xin nhờ ae tư vấn . nếu con gái đeo nhẫn thế này thì đã kết hôn rồi phải ko . #linhtinh
Ryan Phan
1:43 PM 25/1/2020
64      0      12
Cám ơn anh Alex. Nói liền làm liền nà, lì xì đầu năm số đẹp nà! 😘