Nguyễn Việt Hùng
29      60
688/7774      2268/2134
18473
Hoàng Ninh
13      122
650/7421      14/412
9728
Giao Heo
16      37
227/6104      634/1017
9705
Trần Dũng
8      12
459/3177      403/494
5886
Ryan Phan
5      33
312/1853      647/732
5307
Dũng Nguyễn
7      1
689/840      592/559
4592
Võ Nhật Huy
6      4
125/3097      255/406
4564
Nguyễn Tuyển
4      137
50/1557      557/403
4299
Rim Phạm
11      45
90/1847      382/466
3874
Winnie Bui
1      0
661/90      607/297
3535
Vũ Hoàng Tuấn Anh
3      1
333/747      448/308
3084
Ngô Đức Thiện
8      2
622/1196      114/196
3026
Xuan Dat
6      1
312/839      350/442
2989
Huy Lê
10      5
96/1156      360/335
2833
Trần Tuấn Minh
1      1
0/2194      83/324
2776
Trần Hồng Duy
13      1
154/859      407/292
2749
Nam Phan
2      102
24/2046      4/183
2707
Hoàng Tô
5      5
26/2059      97/220
2667
Sang Dinh
2      0
58/2260      64/87
2665
Khoa Lê
7      1
506/564      244/247
2594
Jacky Luu
2      1
102/1570      175/261
2574
Ngọc Lợi
1      2
205/679      351/345
2500
Trịnh Nguyễn Bảo Hiếu
11      2
130/736      377/297
2487
Nguyễn Khắc Đồng
4      22
341/469      314/276
2477
Bồ Lê Công Thành
5      4
367/652      204/214
2253
Hieu Pham
7      7
235/992      172/171
2212
Nguyễn Mạnh Đức
5      7
160/797      258/212
2156
Chung Phước
6      4
180/709      258/258
2147
Thái Hoàng Hiếu
7      7
11/902      281/315
2145
Nguyễn Đăng Tuyền
5      3
395/807      79/151
2022
Nguyễn Gia Khang
4      12
100/1343      70/189
2010
Nguyen Tuan Minh
5      1
65/663      278/303
1959
Hoang H Vu
7      1
160/789      196/209
1945
Lê Công Sơn
4      113
155/708      103/136
1935
Trịnh Quốc Huy
4      1
208/665      192/252
1933
Lê Bình
3      3
197/643      176/313
1905
Tuan Anh Tran
3      3
70/872      155/173
1677
Trần Minh Công
3      1
179/524      195/190
1676
Lữ Cẩm Vinh
4      9
0/1313      67/100
1670
Vũ Phụng Long
0      0
700/0      23/8
1477
Đạt Nguyễn
1      0
407/96      133/66
1380
Trần Minh Khôi
1      62
83/528      96/128
1363
Kim Thắng
2      2
54/720      123/109
1324
Vinh Nguyen
0      0
652/0      0/0
1304
Đỗ Ngọc Phúc
2      2
11/709      132/157
1302
Phan Hữu Hoàng Sơn
0      0
631/0      6/1
1281
Dũng Huy Nguyễn Huỳnh
0      0
630/0      1/0
1263
Nguyễn Thế Luân
2      8
5/900      53/138
1249
Lê Thanh Thuỷ
0      0
254/0      199/140
1245
Dũng Nguyễn Chung Quốc
1      0
88/239      217/150
1221
Nguyễn Xuân Đạt
0      0
559/0      27/4
1203
Vũ Mạnh Tuấn
7      7
23/723      84/116
1200
Anh Nguyen
0      0
600/0      0/0
1200
Huy Lê
6      1
97/720      44/58
1138
Nguyễn Bảo Chương
3      0
11/447      149/167
1098
Lê Quang Hiệp
1      0
258/85      114/118
1066
Phạm Việt Tiến
3      0
46/641      77/84
1063
Thái Sơn Đặng
7      2
17/804      35/63
1049
Tuân Hoàng Lê
5      0
98/376      113/102
1038
Khoa Huỳnh
1      31
333/100      36/34
1037
Vọng Vó
4      3
53/585      56/96
987
Hoàng Phương
1      0
397/52      37/25
987
Vân Vân
2      16
9/322      137/154
979
Kiên Trung Ngô
0      0
471/0      0/0
942
Khải Nguyễn
4      5
8/608      48/101
909
Cương Vũ
0      0
446/0      0/0
892
Trần Công Nguyên
0      0
437/0      0/0
874
Anh Kiệt Lê
1      1
25/384      100/125
868
Jp Phu
2      1
2/584      52/96
854
Hà Tía Tô
1      0
297/91      37/46
847
Nguyễn Duy Hoàng
2      0
140/201      93/73
843
Tháii Nguyễn
0      0
420/0      1/0
843
Phạm Hà
1      0
3/768      5/49
843
Phạm Thành
1      0
56/603      28/37
841
Khoa Nguyen Do
3      12
19/583      24/80
836
Long Huỳnh
6      0
2/643      28/64
825
Phạm Quang Thiện
1      0
197/63      97/71
824
Mạnh Hùng
2      10
13/268      128/96
824
Nam Nguyễn
4      1
47/278      105/110
821
Dương Nhựt
3      0
153/220      69/69
817
Jensen Phan
3      3
47/351      87/74
807
Tân Tân Võ
2      0
267/187      15/20
796
Đinh Minh Toàn Sang
3      17
119/207      71/53
794
Hồ Hữu Khánh
2      0
91/357      49/88
784
Truong Nguyen
3      0
134/250      59/61
771
Phạm Quang Núi
1      30
78/283      40/80
764
Nguyên Khải
4      0
10/398      70/94
742
Trịnh Văn Thắng
1      0
151/125      83/60
741
Phạm Thành Nam
2      0
120/122      95/64
721
Long Thiên
1      1
15/634      6/27
718
Ngô Chí Thiện
0      0
308/0      26/12
706
Ban Dinh Nguyen
2      1
7/336      76/109
701
Thanh Tai
3      0
36/445      24/92
696
Nguyễn Minh Khôi
1      0
11/274      88/107
672
Thành Minh Huỳnh
0      0
332/0      0/0
664
Binh Le
4      0
1/390      59/75
664
Hà Hồng Sơn
1      3
155/65      66/55
645
Quang Khánh
2      2
46/153      100/81
644
Minh Vũ
1      13
9/503      4/52
642
La Chí Phát
1      1
68/100      108/72
641
Alex Nguyen
39      175
519/13544      1115/2960
21782
Nguyễn Việt Hùng
29      60
688/7774      2268/2134
18473
Phú Thịnh
2      3
92/9890      21/351
10510
Hoàng Ninh
13      122
650/7421      14/412
9728
Giao Heo
16      37
227/6104      634/1017
9705
Trần Dũng
8      12
459/3177      403/494
5886
Phan Thành Lập
14      13
686/2529      370/739
5872
Ryan Phan
5      33
312/1853      647/732
5307
Dũng Nguyễn
7      1
689/840      592/559
4592
Võ Nhật Huy
6      4
125/3097      255/406
4564
Nguyễn Vũ
6      30
13/3641      72/355
4388
Nguyễn Tuyển
4      137
50/1557      557/403
4299
Rim Phạm
11      45
90/1847      382/466
3874
Lê Minh Huy
7      13
3/3127      64/266
3678
Winnie Bui
1      0
661/90      607/297
3535
Thạnh Q Nguyễn
6      9
350/1219      234/413
3100
Vũ Hoàng Tuấn Anh
3      1
333/747      448/308
3084
Ngô Đức Thiện
8      2
622/1196      114/196
3026
Xuan Dat
6      1
312/839      350/442
2989
Huy Lê
10      5
96/1156      360/335
2833
Trần Tuấn Minh
1      1
0/2194      83/324
2776
Trần Hồng Duy
13      1
154/859      407/292
2749
Nam Phan
2      102
24/2046      4/183
2707
Hoàng Tô
5      5
26/2059      97/220
2667
Sang Dinh
2      0
58/2260      64/87
2665
Khoa Lê
7      1
506/564      244/247
2594
Jacky Luu
2      1
102/1570      175/261
2574
Ngọc Lợi
1      2
205/679      351/345
2500
Trịnh Nguyễn Bảo Hiếu
11      2
130/736      377/297
2487
Nguyễn Khắc Đồng
4      22
341/469      314/276
2477
Bồ Lê Công Thành
5      4
367/652      204/214
2253
Hieu Pham
7      7
235/992      172/171
2212
Nguyễn Mạnh Đức
5      7
160/797      258/212
2156
Chung Phước
6      4
180/709      258/258
2147
Thái Hoàng Hiếu
7      7
11/902      281/315
2145
Nguyễn Đăng Tuyền
5      3
395/807      79/151
2022
Nguyễn Gia Khang
4      12
100/1343      70/189
2010
Nguyen Tuan Minh
5      1
65/663      278/303
1959
Hoang H Vu
7      1
160/789      196/209
1945
Lê Công Sơn
4      113
155/708      103/136
1935
Trịnh Quốc Huy
4      1
208/665      192/252
1933
Lê Bình
3      3
197/643      176/313
1905
Tuan Anh Tran
3      3
70/872      155/173
1677
Trần Minh Công
3      1
179/524      195/190
1676
Lữ Cẩm Vinh
4      9
0/1313      67/100
1670
Vũ Phụng Long
0      0
700/0      23/8
1477
Đạt Nguyễn
1      0
407/96      133/66
1380
Trần Minh Khôi
1      62
83/528      96/128
1363
Kim Thắng
2      2
54/720      123/109
1324
Vinh Nguyen
0      0
652/0      0/0
1304
Đỗ Ngọc Phúc
2      2
11/709      132/157
1302
Phan Hữu Hoàng Sơn
0      0
631/0      6/1
1281
Dũng Huy Nguyễn Huỳnh
0      0
630/0      1/0
1263
Nguyễn Thế Luân
2      8
5/900      53/138
1249
Lê Thanh Thuỷ
0      0
254/0      199/140
1245
Dũng Nguyễn Chung Quốc
1      0
88/239      217/150
1221
Nguyễn Xuân Đạt
0      0
559/0      27/4
1203
Vũ Mạnh Tuấn
7      7
23/723      84/116
1200
Anh Nguyen
0      0
600/0      0/0
1200
Huy Lê
6      1
97/720      44/58
1138
Nguyễn Bảo Chương
3      0
11/447      149/167
1098
Lê Quang Hiệp
1      0
258/85      114/118
1066
Phạm Việt Tiến
3      0
46/641      77/84
1063
Thái Sơn Đặng
7      2
17/804      35/63
1049
Tuân Hoàng Lê
5      0
98/376      113/102
1038
Khoa Huỳnh
1      31
333/100      36/34
1037
Vọng Vó
4      3
53/585      56/96
987
Hoàng Phương
1      0
397/52      37/25
987
Vân Vân
2      16
9/322      137/154
979
Kiên Trung Ngô
0      0
471/0      0/0
942
Khải Nguyễn
4      5
8/608      48/101
909
Cương Vũ
0      0
446/0      0/0
892
Trần Công Nguyên
0      0
437/0      0/0
874
Anh Kiệt Lê
1      1
25/384      100/125
868
Jp Phu
2      1
2/584      52/96
854
Hà Tía Tô
1      0
297/91      37/46
847
Nguyễn Duy Hoàng
2      0
140/201      93/73
843
Tháii Nguyễn
0      0
420/0      1/0
843
Phạm Hà
1      0
3/768      5/49
843
Phạm Thành
1      0
56/603      28/37
841
Khoa Nguyen Do
3      12
19/583      24/80
836
Long Huỳnh
6      0
2/643      28/64
825
Phạm Quang Thiện
1      0
197/63      97/71
824
Mạnh Hùng
2      10
13/268      128/96
824
Nam Nguyễn
4      1
47/278      105/110
821
Dương Nhựt
3      0
153/220      69/69
817
Jensen Phan
3      3
47/351      87/74
807
Tân Tân Võ
2      0
267/187      15/20
796
Đinh Minh Toàn Sang
3      17
119/207      71/53
794
Hồ Hữu Khánh
2      0
91/357      49/88
784
Truong Nguyen
3      0
134/250      59/61
771
Phạm Quang Núi
1      30
78/283      40/80
764
Nguyên Khải
4      0
10/398      70/94
742
Trịnh Văn Thắng
1      0
151/125      83/60
741
Phạm Thành Nam
2      0
120/122      95/64
721
Long Thiên
1      1
15/634      6/27
718
Ngô Chí Thiện
0      0
308/0      26/12
706
Ban Dinh Nguyen
2      1
7/336      76/109
701
Thanh Tai
3      0
36/445      24/92
696
Nguyễn Minh Khôi
1      0
11/274      88/107
672
Trần Dũng
11:45 AM 20/11/2019
1180      1      34
Mama cũng là giáo viên mà 🙆‍♀️
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11🎉
#vgs
Alex Nguyen
10:02 AM 20/11/2019
536      0      71
Thay mặt anh em #vgs xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các thầy cô giáo đang tham gia trong group nhân ngày 20-11 <3
Thuần Phạm
10:34 PM 20/11/2019
207      0      82
#thongbao Đợt thẻ lần này đã có và mình sẽ ship trong ngày, bạn nào có tên trên ảnh thì đợi giúp minh, chậm nhất t2 các bạn sẽ nhận được, nếu vẫn chưa nhận được, vui lòng inb mình để check lại ạ, tks các bạn .
Ngô Đức Thiện
7:29 PM 20/11/2019
203      1      23
Khi bạn không đủ tiền mua tản RGB
#suutam
Winnie Bui
10:47 AM 20/11/2019
90      0      112
#hnbndg
Sau chuyến bay dài về đến nhà được bảo quà sếp gửi nên ngồi hì hục lột băng keo muốn gãy cả móng 🙂 thì ra được đám nhí này tèn ten mở xong phải chụp khoe ngay 😋 cảm ơn sếp Alex nhiều ạ 🤪
Trịnh Nguyễn Bảo Hiếu
12:05 PM 20/11/2019
143      1      29
Nhớ cái bàn phím Mitsumi quá 🙁

#vgsmech

Vũ Hoàng Tuấn Anh
11:45 AM 20/11/2019
134      0      33
Thế là lại sắp thêm 1 năm nữa mình bị sa ngã vào VGS rồi 🙁
Các anh em đã sa ngã bao lâu rồi 😮

#vgslich2020 #newmen #techzones #h2gaming #minhquanPC #plextorVN #shopAmbino #varmilo #nzxt #apshop #tekcore #lgmonitor #lachiphat #winniebui #giaoheo #dangquan #phamhai #kohadz

Duy Nguyễn
12:05 PM 20/11/2019
111      0      26
#vgs
Cảm ơn thầy cô đã dạy dổ em thành tài ra làm công nhân có tiền sắm được bộ máy tryhard fps
Chúc mừng 20/11
Dũng Nguyễn
11:45 AM 20/11/2019
71      0      56
Nói về đồng bộ led cho thiết bị, Corsair nhận đứng thứ 2 thì ko nhiều hãng khác dám nhận top1 hehe
#vgsgeardep #hanoicomputer #razer #varmilo
Nguyen Tuan Minh
11:45 AM 20/11/2019
79      0      45
#linhtinh
Người ta thì có mấy cái góc chill chill, cafe cà phủng, art art làm góc thư giãn, mình đây thì có cái góc vừa hại thận vừa màu mè lập lòe nhức hết mắt như phố đèn đỏ, thế mà vẫn cứ là yêu và là 1 trong những động lực để trở về nhà sau ngày dài

Cùng xem mình đang dùng những gì để làm việc và chơi game nhé các bợn (y) hehe

Mai Đức Huy
11:45 AM 20/11/2019
99      0      4
Bao lâu rồi nhĩ,keycap vsg !!!!!
#vgsmech
Giao Heo
1:00 PM 20/11/2019
74      0      21
Có thể bạn chưa biết ?
Trước đây cpu của Intel phải xoay mặt đáy lên trên đấy, giống của A bây giờ :v
Giờ thì thích để mặt nào lên bàn thì để =]]
#linhtinh
Trần Việt Tiến
10:34 PM 20/11/2019
76      0      14
#hnbndg người ta xài hết bảo hành rồi nay mình mới tậu được 🥴
Khoa Lê
9:03 AM 20/11/2019
57      0      24
#suutam
Có thể bạn biết rồi. Khủng long nhà phanteks, 2 hệ thống trong 1.

Source: GGF Events.

Nhân Lê
10:17 AM 20/11/2019
59      1      13
Thi để đổi lịch Manulife thành lịch VGS cho truất 😆

#vgslich2020 #newmen #techzones #h2gaming #minhquanPC #plextorVN #shopAmbino #varmilo #nzxt #apshop #tekcore #lgmonitor #lachiphat #winniebui #giaoheo #dangquan #phamhai #kohadz

P/s: không quên Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 🎉🎉🎉

Dũng Trần
92      650
135/22469      63/1288
27276
Nhất Phong
50      260
171/14004      65/712
16543
Lucky Love
43      209
222/7612      43/395
9631
Phạm Khánh Sơn
21      146
178/6215      111/598
8191
Trịnh Vũ Long Long
21      98
14/3864      78/227
4850
Lê Tâm
13      216
11/3622      7/216
4810
Lờ Ka Nguyễn
11      115
65/3262      25/198
4180
Quang Nhật
11      201
79/2737      49/178
4079
Vũ Linh
16      64
87/2791      80/197
3738
Vo Mau Quoc Bao
14      54
34/2986      14/277
3659
Hoàng Anh
13      61
20/2857      68/228
3638
Dũng Nguyễn
10      46
228/2293      8/130
3137
Tân Ngọc
13      117
197/2003      18/126
3110
Bách Hoàng
6      137
90/1346      63/88
2381
Huỳnh Đông Phương
13      21
43/1468      76/323
2254
Trần Tài
11      42
26/1693      4/70
2050
Lý Thái Thanh
7      62
7/1574      6/58
1947
Ryan Phan
5      13
98/754      207/277
1925
Trần Hồng Duy
12      10
109/444      292/249
1887
Nguyễn Hoàng Minh Tâm
5      10
13/1571      15/129
1836
Võ Trọng Hiếu
12      33
11/1245      75/101
1785
Lê Minh
6      25
106/1331      8/43
1740
Trần Việt Tiến
4      17
23/459      141/707
1723
Nguyễn Tuân
8      23
8/1441      0/46
1635
Tuyển
2      170
9/809      16/55
1620
Diệp Bình
7      35
24/1296      6/71
1608
Hoàng Nguyễn
5      13
187/1054      14/34
1581
Huy Châu
4      85
10/1040      10/102
1552
Nguyễn Phương
9      16
3/1274      1/35
1427
Việt Hoàng
5      10
21/1238      3/34
1388
Hoàng Ninh
4      13
61/1092      2/35
1327
Achilles Cao
6      42
9/987      17/62
1316
Trịnh Xuân Thuỳ
10      6
16/1103      20/43
1312
Tuấn Anh Nguyễn
5      14
294/571      5/34
1289
Công Arsenal
3      116
42/611      17/27
1252
Nguyễn Lĩnh
9      48
0/780      30/110
1217
Victor Nguyen
0      0
578/0      7/4
1181
Trung Nguyễn
3      12
14/881      13/74
1085
Phan MKhang
3      49
60/673      10/20
1054
Nguyễn Minh Tuấn
2      14
21/872      12/31
1047
Hoài Bảo
0      0
521/0      0/0
1042
tạ Phương
4      13
113/647      16/27
1020
Đình Giang
6      17
16/823      0/35
988
Tuấn Kiệt
3      7
7/597      32/212
962
Đạt
3      6
7/813      6/53
937
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
0      0
462/0      3/0
933
Sơn Hoàng
2      4
7/206      164/118
856
Bùi Việt Dũng
2      10
45/460      27/173
854
Vũ Hoàng Tuấn Anh
5      16
44/470      48/59
850
Khanh Bùi
0      0
403/0      10/5
841
Phong Lê
3      0
7/611      42/69
835
Giao Heo
1      6
19/579      33/71
816
Phạm Hoàng Phúc
1      9
0/680      5/74
810
Phát Lee
3      17
27/605      1/61
806
Quốc Thiện
1      0
375/16      5/16
802
Vũ Tuấn Kiệt
0      0
385/0      5/0
785
Hoài Bảo
0      0
376/0      0/0
752
Thuần Phạm
1      35
31/388      31/64
752
Trần Huyền
0      0
276/0      45/62
749
Trần Phạm Thuận Thiên
0      0
363/0      7/0
747
Thái Hoàng Hiếu
5      10
3/547      25/52
745
Nguyễn Bảo
0      0
352/0      8/7
735
Phạm Dũng
0      0
361/0      4/0
734
Đặng Hữu Trí
1      37
1/569      0/8
732
Thái Lê
1      4
9/597      22/19
721
Huỳnh Ngọc Cường
2      69
0/361      7/42
710
Minh Đặng
0      0
115/0      152/12
698
Phung Tien
0      0
346/0      1/0
695
Họa Thiên
0      0
325/0      11/1
684
Bồ Lê Công Thành
2      4
79/435      11/32
684
Lê Quang Trung
2      3
39/499      11/51
683
Lê Trường An
0      0
338/0      0/0
676
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
333/0      0/0
666
Nguyễn Hồng Cơ
0      0
331/0      0/0
662
Hà Hồng Sơn
1      0
39/465      18/57
659
Tun Cóc
3      2
9/444      41/46
654
Lê Minh
0      0
322/0      0/0
644
Nguyễn Phát Tài
0      0
322/0      0/0
644
Tháii Nguyễn
0      0
319/0      0/0
638
Thân Quang Trung
2      5
4/575      2/16
635
Nhật Long
0      0
283/0      16/14
628
Hoàng Phương
0      0
282/0      14/2
608
Nguyễn Tiến Vinh
0      0
302/0      0/0
604
Minhh Quý
0      0
301/0      0/0
602
Hiệp Hip
0      0
299/0      0/0
598
Nguyễn Văn Hiếu
0      0
298/0      0/0
596
Phạm Hồng Hải
2      39
33/315      0/39
586
Lê Lê Tiến
0      0
288/0      0/0
576
Kim Long Phạm
0      0
287/0      0/0
574
Nguyễn Mạnh Cường
0      0
285/0      1/0
573
Cậu Lag
0      0
275/0      7/1
572
Lê Trọng Tín
0      0
284/0      0/0
568
Phẩm Đình Lê
0      0
281/0      1/0
565
Hùng Lưu
1      0
138/106      46/35
560
Trần Dũng
0      0
252/0      17/1
556
Quang Trường
0      0
276/0      0/0
552
Linh Tam Nguyen
0      0
270/0      2/0
546
Thành Ngô
0      0
272/0      0/0
544
Long Lương
5      4
1/400      17/50
544
Phạm An Di
0      0
248/0      15/0
541
Dũng Trần
92      650
135/22469      63/1288
27276
Nhất Phong
50      260
171/14004      65/712
16543
Lucky Love
43      209
222/7612      43/395
9631
Phạm Khánh Sơn
21      146
178/6215      111/598
8191
Trịnh Quốc Huy
14      185
65/3707      111/343
5323
Trịnh Vũ Long Long
21      98
14/3864      78/227
4850
Lê Tâm
13      216
11/3622      7/216
4810
Alex Nguyen
12      21
103/2680      221/609
4302
Lờ Ka Nguyễn
11      115
65/3262      25/198
4180
Quang Nhật
11      201
79/2737      49/178
4079
Vũ Linh
16      64
87/2791      80/197
3738
Vo Mau Quoc Bao
14      54
34/2986      14/277
3659
Hoàng Anh
13      61
20/2857      68/228
3638
Dũng Nguyễn
10      46
228/2293      8/130
3137
Tân Ngọc
13      117
197/2003      18/126
3110
Bách Hoàng
6      137
90/1346      63/88
2381
Huỳnh Đông Phương
13      21
43/1468      76/323
2254
Trần Tài
11      42
26/1693      4/70
2050
Lý Thái Thanh
7      62
7/1574      6/58
1947
Ryan Phan
5      13
98/754      207/277
1925
Trần Hồng Duy
12      10
109/444      292/249
1887
Nguyễn Hoàng Minh Tâm
5      10
13/1571      15/129
1836
Võ Trọng Hiếu
12      33
11/1245      75/101
1785
Lê Minh
6      25
106/1331      8/43
1740
Trần Việt Tiến
4      17
23/459      141/707
1723
Nguyễn Tuân
8      23
8/1441      0/46
1635
Tuyển
2      170
9/809      16/55
1620
Diệp Bình
7      35
24/1296      6/71
1608
La Chí Phát
4      68
15/997      26/188
1585
Hoàng Nguyễn
5      13
187/1054      14/34
1581
Huy Châu
4      85
10/1040      10/102
1552
Nguyễn Phương
9      16
3/1274      1/35
1427
Việt Hoàng
5      10
21/1238      3/34
1388
Hoàng Ninh
4      13
61/1092      2/35
1327
Achilles Cao
6      42
9/987      17/62
1316
Trịnh Xuân Thuỳ
10      6
16/1103      20/43
1312
Tuấn Anh Nguyễn
5      14
294/571      5/34
1289
Công Arsenal
3      116
42/611      17/27
1252
Nguyễn Lĩnh
9      48
0/780      30/110
1217
Victor Nguyen
0      0
578/0      7/4
1181
Trung Nguyễn
3      12
14/881      13/74
1085
Phan MKhang
3      49
60/673      10/20
1054
Nguyễn Minh Tuấn
2      14
21/872      12/31
1047
Hoài Bảo
0      0
521/0      0/0
1042
tạ Phương
4      13
113/647      16/27
1020
Đình Giang
6      17
16/823      0/35
988
Tuấn Kiệt
3      7
7/597      32/212
962
Lê Thanh Thuỷ
1      0
154/68      143/129
939
Đạt
3      6
7/813      6/53
937
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
0      0
462/0      3/0
933
Sơn Hoàng
2      4
7/206      164/118
856
Bùi Việt Dũng
2      10
45/460      27/173
854
Vũ Hoàng Tuấn Anh
5      16
44/470      48/59
850
Khanh Bùi
0      0
403/0      10/5
841
Phong Lê
3      0
7/611      42/69
835
Giao Heo
1      6
19/579      33/71
816
Phạm Hoàng Phúc
1      9
0/680      5/74
810
Phát Lee
3      17
27/605      1/61
806
Quốc Thiện
1      0
375/16      5/16
802
Vũ Tuấn Kiệt
0      0
385/0      5/0
785
Hoài Bảo
0      0
376/0      0/0
752
Thuần Phạm
1      35
31/388      31/64
752
Trần Huyền
0      0
276/0      45/62
749
Trần Phạm Thuận Thiên
0      0
363/0      7/0
747
Thái Hoàng Hiếu
5      10
3/547      25/52
745
Nguyễn Bảo
0      0
352/0      8/7
735
Phạm Dũng
0      0
361/0      4/0
734
Đặng Hữu Trí
1      37
1/569      0/8
732
Thái Lê
1      4
9/597      22/19
721
Huỳnh Ngọc Cường
2      69
0/361      7/42
710
Minh Đặng
0      0
115/0      152/12
698
Phung Tien
0      0
346/0      1/0
695
Phú Thịnh
2      6
2/531      7/97
687
Họa Thiên
0      0
325/0      11/1
684
Bồ Lê Công Thành
2      4
79/435      11/32
684
Lê Quang Trung
2      3
39/499      11/51
683
Thạnh Q Nguyễn
2      5
6/406      56/66
682
Lê Trường An
0      0
338/0      0/0
676
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
333/0      0/0
666
Nguyễn Hồng Cơ
0      0
331/0      0/0
662
Hà Hồng Sơn
1      0
39/465      18/57
659
Tun Cóc
3      2
9/444      41/46
654
Lê Minh
0      0
322/0      0/0
644
Nguyễn Phát Tài
0      0
322/0      0/0
644
Tháii Nguyễn
0      0
319/0      0/0
638
Thân Quang Trung
2      5
4/575      2/16
635
Nhật Long
0      0
283/0      16/14
628
Hoàng Phương
0      0
282/0      14/2
608
Nguyễn Tiến Vinh
0      0
302/0      0/0
604
Minhh Quý
0      0
301/0      0/0
602
Hiệp Hip
0      0
299/0      0/0
598
Nguyễn Văn Hiếu
0      0
298/0      0/0
596
Phạm Hồng Hải
2      39
33/315      0/39
586
Lê Lê Tiến
0      0
288/0      0/0
576
Kim Long Phạm
0      0
287/0      0/0
574
Nguyễn Mạnh Cường
0      0
285/0      1/0
573
Cậu Lag
0      0
275/0      7/1
572
Lê Trọng Tín
0      0
284/0      0/0
568
Phẩm Đình Lê
0      0
281/0      1/0
565
Hùng Lưu
1      0
138/106      46/35
560
Lê Tâm
12:51 PM 20/11/2019
535      36      36
À thế nên hôm qua hòa.
Alex Nguyen
4:07 PM 20/11/2019
476      3      83
Tôi lại phải đổi phe thôi anh em à … Không nghe Trinh thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi …

#just4fun

Trịnh Quốc Huy
5:12 PM 20/11/2019
393      14      36
😂
Hoàng Nguyễn
9:45 AM 20/11/2019
382      6      7
Tốt
Dũng Trần
10:28 AM 20/11/2019
350      0      7
Được bạn
Lucky Love
8:24 PM 20/11/2019
286      11      18

Đm nhớ ngày xưa mình đi học thêm tiếng anh ở đoạn đường Láng, cô giáo dậy ở đấy hơn mình có 3 tuổi, vì cùng một thế hệ nên đâm ra cô với học sinh trong lớp chơi với như bạn bè. Sau này khi khóa học kết thúc, cô vẫn giữ liên lạc với học sinh, thỉnh thoảng cả nhóm vẫn hẹn cô đi ăn uống tụ tập bình thường. Đặc biệt, 20/11 và lễ Tết hàng năm, cả nhóm luôn chủ động quà cáp để đến nhà cô chúc mừng.

Năm 2018, mình đi học chuyên ngành ở nước ngoài, đợt vừa rồi về vì bận bịu công việc nên cũng chưa có thời gian để liên lạc lại với mấy người bạn ở lớp tiếng Anh. Và cho đến ngày hôm nay, khi nhận được danh sách góp tiền để mua quà cho cô cũng như tổ chức đến nhà cô thì mình khá bất ngờ vì đéo thấy có tên thằng lớp trưởng. Cuối cùng thì cơ sự nó ra như thế này đây, oái oăm vl.

Cre : pic

Phạm Khánh Sơn
11:20 PM 20/11/2019
235      1      71
Đỉnh cao của trí tuệ nằm ở Việt Nam.
😂😂😂Cử nhân xe ôm😂😂😂

Có 1 du khách nguời Australia sang VN du lịch. Tới Saigon cô ta mới kêu 1 anh Xe ôm chở đi tham quan thành phố. Vị du khách rất thú vị vì anh Xe ôm nói tiếng Anh rất lưu loát.
Đi đến bất cứ chỗ nào thì anh Xe ôm cũng giảng giải rõ ràng lịch sử nguồn gốc cuả địa điểm đó . Cô du khách rất ngạc nhiên với kiến thức uyên bác cuả anh Xe ôm nàỵ

– Du khách: Này, xin cho hỏi anh học tới lớp mấy rồi mà uyên bác quá vậy?

– Xe ôm: Thưa cô, tôi đã học xong đại học rồi vì thất nghiệp nên đành chọn nghề chạy xe ôm

– Du khách: Truớc đây tôi nghe Vietnam là “đỉnh cao trí tuệ của loài nguời” mà tôi không có tin. Đến hôm nay thì tôi mới sáng mắt ra, một người chạy xe ôm phải có bằng đại học, chắc cán bộ Nhà Nước phải có bằng đại đại đại tiến sĩ ấy chứ nhỉ !

– Dạ không! Mấy ông ấy chỉ học tới lớp 3 😂😂

Nam Trần
6:21 PM 20/11/2019
292      0      6
Chia buồn cùng người anh em
Dũng Nguyễn
6:22 PM 20/11/2019
293      2      2
Rate 5* luôn, ko nói nhiều
Quang Nhật
5:27 PM 20/11/2019
197      8      11
Toang

#vgs

Minh Thành
7:29 PM 20/11/2019
179      0      18
Thật là quá gắt anh em à !!!
Thiện Tôm
4:18 PM 20/11/2019
169      0      19
#vgs #goctimnguoi
Sư huynh nào thì cho đệ xin lỗi nhé :<
Dũng Nguyễn
10:55 AM 20/11/2019
161      1      11
Lí do thầy Park tức giận.
Má chứ thằng này mới xứng đáng bị chửi chứ ko phải lao vào fb chửi ông trọng tài
Lucky Love
7:27 PM 20/11/2019
145      7      20
Thôi toang rồi ông giáo ạ. Kèo này đi hơi lâu rồi
Nguyễn Phương
12:54 PM 20/11/2019
161      3      4
Lag à