Hoàng Ninh
19      313
324/9350      22/654
12065
Dũng Nguyễn
8      40
316/2647      336/598
5085
Vinh Nguyen
6      31
327/2996      125/248
4427
Duy Quan Pham
1      76
1/2688      128/248
3631
Đăng Trường
1      270
0/2142      1/171
3401
Giao Heo
7      2
39/2120      131/266
2900
Khoa Lê
6      22
172/1457      224/276
2867
Mai Đình Thắng
1      22
0/2138      94/186
2699
Huỳnh Ngọc Cường
5      38
77/1735      20/219
2345
Vũ Hoàng Tuấn Anh
6      1
52/866      186/204
1766
Đinh Huỳnh Đức
1      18
0/1087      91/295
1732
Ryan Phan
5      1
72/851      161/193
1700
Nguyễn Kim Quang
1      1
0/932      106/143
1402
Trịnh Quốc Huy
4      2
66/780      100/151
1391
Nam Hoàng
1      24
7/825      65/155
1290
Ngọc Lợi
2      1
41/659      72/97
1068
Winnie Bui
0      0
320/0      78/47
921
Thanh Vinh Le
2      1
7/416      108/147
915
Hoàng Tô
2      7
8/573      62/101
914
Joseph Koo
1      0
1/871      0/36
914
Nguyen Tuan Minh
2      1
27/468      79/102
875
Nguyễn Mạnh Đức
2      15
32/540      35/62
841
Xuan Dat
3      2
89/438      44/63
834
Dũng Nguyễn Chung Quốc
1      10
12/678      14/43
832
Nam Dừa
2      1
3/405      97/111
827
Nguyễn Long
2      1
1/319      84/228
815
Eric Nguyen
2      1
12/286      92/196
796
Huy Lê
4      0
45/547      27/30
768
Đức Phạm Hồng
1      8
2/495      38/82
732
Dương Nhựt
2      1
58/251      81/92
716
Lê Minh
3      2
2/447      47/78
693
Hoang H Vu
1      4
53/205      78/93
659
Bồ Lê Công Thành
1      0
100/94      92/54
629
Ngô Dương
2      0
7/511      13/42
616
Đỗ Quân
0      0
294/0      0/0
588
Đăng Quân
1      3
2/313      42/119
579
Đào Trọng Minh
1      1
0/210      83/111
579
Thanh Toàn
1      0
12/421      27/38
569
Koha Dz
3      0
14/386      26/54
561
Nguyễn Hữu Lộc
1      2
1/273      60/70
538
Vũ Tiến Công
1      0
13/210      66/91
530
Đạt Nguyễn
2      0
111/144      38/33
523
Angela Phan
0      0
258/0      0/0
516
Quang Minh
1      0
36/135      75/78
515
Tuân Hoàng Lê
1      0
68/208      42/37
512
Nguyễn Công Đăng Sơn
1      1
6/379      6/94
512
Nguyễn Bảo Chương
1      1
9/240      55/77
509
Trần Công Nguyên
0      0
245/0      0/0
490
Duc Anh
0      0
241/0      0/0
482
Phạm Trung Kiên
1      0
4/52      96/123
476
Huỳnh Huy
2      0
11/201      60/60
473
Lê Lê Tiến
0      0
233/0      1/0
469
Lương Thượng Nguyên
1      5
0/401      8/19
469
Anh Vu Hoang
0      0
232/0      0/0
464
Đức Thành
2      3
11/272      34/45
463
Khoa Huỳnh
0      0
222/0      3/1
454
Joe Ha
2      0
52/136      52/42
448
La Chí Phát
1      1
48/138      50/51
444
Thế Hưng
1      1
0/173      16/205
435
Linh Trần
2      0
3/151      55/99
431
Trần Dũng
1      0
113/80      30/19
420
Ngô Đức Thiện
1      0
179/15      11/9
420
Hoàng Tùng
1      0
41/189      32/47
419
Anh Nguyen
0      0
207/0      0/0
414
Vũ Văn Nam
1      0
43/143      44/48
414
Chien Nguyen
1      0
2/320      4/66
407
Trần Việt Tiến
1      0
79/28      53/51
401
Quang Khánh
1      0
18/176      46/39
394
Dũng Đang Nghỉ Học
0      0
194/0      0/0
388
Huy Charles
3      0
20/276      11/24
388
Ngô Chí Thiện
0      0
161/0      18/9
385
Nguyễn Việt Hùng
1      0
6/301      15/22
385
Hieu Pham
2      2
22/166      37/44
383
Chung Phước
1      1
48/69      50/54
378
Huỳnh Duy
0      0
188/0      0/0
376
Tân Ngọc
0      0
118/0      44/5
373
Khang Nguyễn
0      0
186/0      0/0
372
Trần Hồng Duy
0      0
58/0      74/27
365
Lê Phú Sang
1      1
1/301      1/47
362
Lê Tuấn Anh
2      0
5/211      32/35
362
Hoàng Phương
0      0
176/0      3/0
361
Kiên Trung Ngô
0      0
180/0      0/0
360
Nguyễn Thái Bảo
0      0
180/0      0/0
360
Nguyễn Thế Luân
1      1
2/198      37/37
359
Quan Tú
0      0
178/0      0/0
356
Hoang TheBoss
1      0
109/80      12/17
356
Minh Thành
1      0
29/49      55/73
350
Lê Bình
0      0
98/0      42/24
346
Lê Bình
0      0
167/0      1/1
338
Trần Kha
0      0
168/0      0/0
336
Lâm Vương Quốc
0      0
8/0      96/26
330
Nguyen Hoang Nhat Mai
1      0
1/212      22/45
330
Tony Phạm
0      0
165/0      0/0
330
Ban Dinh Nguyen
2      3
2/238      11/30
327
Trần Anh Nguyên
1      0
88/117      2/22
326
Tam Vo
1      3
3/273      4/17
325
Phương Mai
1      0
61/191      0/4
322
Mai Anh Tú
1      0
0/153      38/46
318
Bảo Anh
1      0
23/116      36/42
317
Nguyen Tu
2      0
1/236      12/29
313
Alex Nguyen
25      138
209/8247      592/1425
12543
Hoàng Ninh
19      313
324/9350      22/654
12065
Phan Thành Lập
17      22
305/2588      337/755
5137
Dũng Nguyễn
8      40
316/2647      336/598
5085
Phú Thịnh
5      43
40/4273      22/155
4771
Vinh Nguyen
6      31
327/2996      125/248
4427
Duy Quan Pham
1      76
1/2688      128/248
3631
Đăng Trường
1      270
0/2142      1/171
3401
Thạnh Q Nguyễn
7      5
192/1916      127/167
2903
Giao Heo
7      2
39/2120      131/266
2900
Khoa Lê
6      22
172/1457      224/276
2867
Mai Đình Thắng
1      22
0/2138      94/186
2699
Huỳnh Ngọc Cường
5      38
77/1735      20/219
2345
Lê Minh Huy
3      37
2/1652      60/206
2205
Vũ Hoàng Tuấn Anh
6      1
52/866      186/204
1766
Đinh Huỳnh Đức
1      18
0/1087      91/295
1732
Ryan Phan
5      1
72/851      161/193
1700
Nguyễn Kim Quang
1      1
0/932      106/143
1402
Trịnh Quốc Huy
4      2
66/780      100/151
1391
Nam Hoàng
1      24
7/825      65/155
1290
Ngọc Lợi
2      1
41/659      72/97
1068
Winnie Bui
0      0
320/0      78/47
921
Thanh Vinh Le
2      1
7/416      108/147
915
Hoàng Tô
2      7
8/573      62/101
914
Joseph Koo
1      0
1/871      0/36
914
Nguyen Tuan Minh
2      1
27/468      79/102
875
Nguyễn Mạnh Đức
2      15
32/540      35/62
841
Xuan Dat
3      2
89/438      44/63
834
Dũng Nguyễn Chung Quốc
1      10
12/678      14/43
832
Nam Dừa
2      1
3/405      97/111
827
Nguyễn Long
2      1
1/319      84/228
815
Eric Nguyen
2      1
12/286      92/196
796
Huy Lê
4      0
45/547      27/30
768
Đức Phạm Hồng
1      8
2/495      38/82
732
Dương Nhựt
2      1
58/251      81/92
716
Lê Minh
3      2
2/447      47/78
693
Hoang H Vu
1      4
53/205      78/93
659
Bồ Lê Công Thành
1      0
100/94      92/54
629
Ngô Dương
2      0
7/511      13/42
616
Đỗ Quân
0      0
294/0      0/0
588
Đăng Quân
1      3
2/313      42/119
579
Đào Trọng Minh
1      1
0/210      83/111
579
Thanh Toàn
1      0
12/421      27/38
569
Koha Dz
3      0
14/386      26/54
561
Nguyễn Hữu Lộc
1      2
1/273      60/70
538
Vũ Tiến Công
1      0
13/210      66/91
530
Đạt Nguyễn
2      0
111/144      38/33
523
Angela Phan
0      0
258/0      0/0
516
Quang Minh
1      0
36/135      75/78
515
Tuân Hoàng Lê
1      0
68/208      42/37
512
Nguyễn Công Đăng Sơn
1      1
6/379      6/94
512
Nguyễn Bảo Chương
1      1
9/240      55/77
509
Trần Công Nguyên
0      0
245/0      0/0
490
Duc Anh
0      0
241/0      0/0
482
Phạm Trung Kiên
1      0
4/52      96/123
476
Huỳnh Huy
2      0
11/201      60/60
473
Lê Lê Tiến
0      0
233/0      1/0
469
Lương Thượng Nguyên
1      5
0/401      8/19
469
Anh Vu Hoang
0      0
232/0      0/0
464
Đức Thành
2      3
11/272      34/45
463
Khoa Huỳnh
0      0
222/0      3/1
454
Joe Ha
2      0
52/136      52/42
448
La Chí Phát
1      1
48/138      50/51
444
Thế Hưng
1      1
0/173      16/205
435
Linh Trần
2      0
3/151      55/99
431
Trần Dũng
1      0
113/80      30/19
420
Ngô Đức Thiện
1      0
179/15      11/9
420
Hoàng Tùng
1      0
41/189      32/47
419
Anh Nguyen
0      0
207/0      0/0
414
Vũ Văn Nam
1      0
43/143      44/48
414
Chien Nguyen
1      0
2/320      4/66
407
Trần Việt Tiến
1      0
79/28      53/51
401
Quang Khánh
1      0
18/176      46/39
394
Dũng Đang Nghỉ Học
0      0
194/0      0/0
388
Huy Charles
3      0
20/276      11/24
388
Ngô Chí Thiện
0      0
161/0      18/9
385
Nguyễn Việt Hùng
1      0
6/301      15/22
385
Hieu Pham
2      2
22/166      37/44
383
Chung Phước
1      1
48/69      50/54
378
Huỳnh Duy
0      0
188/0      0/0
376
Tân Ngọc
0      0
118/0      44/5
373
Khang Nguyễn
0      0
186/0      0/0
372
Trần Hồng Duy
0      0
58/0      74/27
365
Lê Phú Sang
1      1
1/301      1/47
362
Lê Tuấn Anh
2      0
5/211      32/35
362
Hoàng Phương
0      0
176/0      3/0
361
Kiên Trung Ngô
0      0
180/0      0/0
360
Nguyễn Thái Bảo
0      0
180/0      0/0
360
Nguyễn Thế Luân
1      1
2/198      37/37
359
Quan Tú
0      0
178/0      0/0
356
Hoang TheBoss
1      0
109/80      12/17
356
Minh Thành
1      0
29/49      55/73
350
Lê Bình
0      0
98/0      42/24
346
Lê Bình
0      0
167/0      1/1
338
Trần Kha
0      0
168/0      0/0
336
Lâm Vương Quốc
0      0
8/0      96/26
330
Nguyen Hoang Nhat Mai
1      0
1/212      22/45
330
Tony Phạm
0      0
165/0      0/0
330
Ban Dinh Nguyen
2      3
2/238      11/30
327
Trần Anh Nguyên
1      0
88/117      2/22
326
Phú Thịnh
12:24 PM 18/3/2020
2758      8      87
Đứa con tinh thần.

<3 Happy Birthday [#VGS](https://www.facebook.com/hashtag/vgs?source=note&epa=HASHTAG) <3-------#Vgsfact

Alex Nguyen
12:00 AM 18/3/2020
911      17      147
Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng **VGS **3 năm qua.

Quãng thời gian ko dài cũng ko ngắn, đủ để làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Tạo ra một cái gì đó rất “**VGS**”. Hi vọng các năm tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tạo nên 1 **VGS **thật đặc sắc, thật chất để sau này có chuyện kể cho con cháu nghe nhé.

<3 Happy bithday #VGS <3<3 Vì 1 VGS đi muôn nơi <3<3 Cảm ơn vì tất cả <3

Joseph Koo
7:50 AM 18/3/2020
874      0      36
Dân mẽo mùa dịch đi gom PC ạ :v… đến nỗi limit 5 máy/ người :v
#linhtinh
Alex Nguyen
11:41 AM 18/3/2020
600      1      72
#vgsngayxuacu Đêm định mệnh đó :v
Đức Phạm Hồng
9:59 PM 17/3/2020
495      8      84
Căn phòng mơ ước cũng thành hiện thực , nhưng lại không còn hứng thú chơi game 🙁 toàn xem youtube không mấy ông ạ , có ai giống tui không
#vietnamgamingsetup, #vgs,
Trịnh Quốc Huy
12:12 AM 18/3/2020
347      2      66
Chúc mừng sinh nhật bé #vgs lên 3 tủi 🥰🥰
AnhEm đã sở hữu những món đồ nào có logo vgs rồi?
Khoa Lê
2:45 PM 18/3/2020
310      20      55
#suutam
What room you want?! 🤔
Source: In pics.
Thanks for watching.🤗
Hoàng Ninh
9:14 AM 18/3/2020
258      0      6
My router during COVID-19

Cre: Lê Minh Tiến

#linhtinh

Alex Nguyen
1:14 PM 18/3/2020
240      0      19
Ngày sn VGS tự thưởng cho bản thân bandai PG 00 SERIES
#hnbndg
Khang Lê
9:51 PM 17/3/2020
156      0      43
#vgs
Trốn dịch .
Huy Lê
10:42 PM 17/3/2020
189      0      2
Làm hơi rồi F5 cái máy nào 🙃🙃🙃
#vgsluvfood
Lê Tuấn Anh
10:09 AM 18/3/2020
148      0      29
#vgs #linhtinh

về quê tránh dịch,không có tiền mua vgs imperium, nên lấy lap cũ làm phiên bản fake

Lê Minh
3:36 AM 18/3/2020
158      2      13
Góc này chill phết 😌
#vgs
Brian Ng
10:09 AM 18/3/2020
81      0      73
#Vgs
Hi các bác, mình muốn hỏi cái nhẹ là có đáng để upgrade từ GTX 1080 lên RTX 2080 (non S, non Ti) không?
Nhu cầu của mình đơn giản kéo CSGO ở 2K 200fps, thi thoảng cày thêm tí COD Warzone và nghiên cứu tài liệu tiếng Anh+Nhật.
P/s: Đừng bác nào vào bảo lên Super hay Ti nhé, nếu vậy thì mình chẳng tốn tg lên đây hỏi làm gì. Thân ái ❤️
P/s2: nhiều bác bảo nâng CPU quá, em biết thừa csgo ăn CPU rồi, hiện em đang dùng i7 6700K OC ở 4.4Ghz để kéo con 1080, con GPU chạy full load nhé ạ. Thân ái ❤️
Đỗ Trường Thọ
6:53 PM 17/3/2020
80      0      46
#vgs
Đú đởn theo người anh Pham Thanh Tung khoe góc máy của học sinh lớp 8 đang học tập trong mùa dịch .
Bồ Lê Công Thành
15      1519
55/6340      77/343
13175
Dũng Trần
47      186
2/8431      24/591
10077
Nhất Phong
26      43
101/4783      67/107
5595
Dũng Nguyễn
24      42
220/4111      53/295
5293
Phạm Khánh Sơn
15      43
84/3357      23/200
4041
Diệp Bình
19      83
22/3236      4/81
3800
Trịnh Vũ Long Long
15      57
22/2670      55/156
3338
Lý Thái Thanh
8      16
12/1635      14/53
1858
Ban Phạm
14      2
2/1063      100/291
1736
Nguyễn Thành Thật
6      2
101/811      131/206
1650
Tài Trần
7      45
8/1338      5/46
1630
Võ Trọng Hiếu
9      34
11/1223      39/63
1606
Vo Mau Quoc Bao
6      20
20/1190      16/103
1491
Koha Dz
12      9
8/866      39/114
1209
Huỳnh Ngọc Cường
5      16
12/956      8/44
1137
Đình Giang
6      17
11/908      0/80
1108
Hoàng Ninh
3      13
53/848      3/70
1100
Trần Hồng Duy
1      0
93/30      209/75
923
Hoàng Nguyễn
3      6
101/625      15/5
916
Nguyễn Khắc Đồng
4      31
111/396      40/33
915
Phan Đức Huân
3      9
44/587      27/75
882
Dương Linh
3      11
14/648      12/83
854
Anh Thái Lê
3      13
19/609      32/42
852
Lê Bình
2      1
63/443      39/121
821
Tân Ngọc
2      0
238/173      41/25
807
Khoa Huỳnh
0      0
395/0      0/0
790
Lê Lê Tiến
0      0
375/0      3/0
759
Hoàng Anh
1      21
2/620      4/31
756
Ryan Phan
4      0
54/153      114/92
715
Nguyen Pham Phuong Trump
2      13
3/605      7/15
709
Nam Phan
4      9
5/592      1/37
698
Quốc Thiện
0      0
304/0      26/10
696
Phát Lee
3      2
13/581      0/17
647
Phan Thành Lập
4      5
9/331      57/81
641
Quốc Long
0      0
308/0      3/0
625
Quan Tú
0      0
306/0      0/0
612
Nguyễn Sang
0      0
304/0      0/0
608
Tung Vu
3      8
21/419      13/22
569
Nguyễn Thái Bảo
0      0
276/0      0/0
552
Lý Phương Nam
0      0
266/0      2/0
538
Trần Trưởng
2      20
10/353      13/29
531
Tuấn Anh Nguyễn
2      4
138/133      11/54
522
Duy Nguyễn
0      0
251/0      5/2
519
Ngô Chí Thiện
0      0
226/0      16/8
508
Nguyễn Đức Khánh
0      0
243/0      5/2
503
Nguyen Ngoc Tuan
3      1
3/313      20/102
500
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
248/0      0/0
496
Huy Châu
1      6
11/379      15/19
494
Tuấn Nguyễn
0      0
236/0      0/0
472
Hoài Bảo
0      0
234/0      0/0
468
Bùi Việt Dũng
3      6
38/267      22/19
467
Phong Phạm
2      12
6/386      1/8
467
Lê Minh
0      0
233/0      0/0
466
Hoàng Phương
0      0
213/0      5/3
444
Nguyễn Bảo
0      0
215/0      4/0
442
Lê Quốc Đạt
4      4
6/215      43/49
441
Minhh Quý
0      0
216/0      1/0
435
Đông D Đông
0      0
213/0      1/1
430
Hoài Bảo
0      0
213/0      0/0
426
Trung Nguyễn
2      10
8/313      4/23
414
Giao Heo
2      0
14/120      56/86
412
Richard Nguyen
1      0
90/82      41/15
405
Hoàng Sơn
1      6
0/357      2/2
394
Achilles Cao
1      2
1/324      5/29
383
Phạm An Di
0      0
176/0      7/0
373
Đào Văn Hiên
0      0
186/0      0/0
372
Lê Sơn Vũ
1      8
5/266      16/9
370
Tran Tan
0      0
183/0      0/0
366
Thái Hoàng Hiếu
1      5
2/241      26/12
360
Trần Dũng
0      0
146/0      19/9
358
Diệp Tử Hạ
2      2
4/284      9/11
348
Lê Tâm
2      23
5/209      3/14
344
Nguyễn Đình Chính
5      2
22/119      38/33
343
Vũ Linh
4      2
6/109      50/42
341
Phẩm Đình Lê
0      0
164/0      2/0
334
Anh TuanRobo
0      0
161/0      0/0
322
Vũ Tuấn
0      0
150/0      6/3
321
Long Pham
1      1
1/287      1/14
315
Phạm Hoài Nghĩa
2      5
19/230      4/4
314
Trần Việt Tiến
1      0
57/4      60/4
307
Lucky Love
1      3
17/206      3/41
307
Minh Đặng
0      0
116/0      23/2
303
Nguyễn Xuân Long
1      7
7/247      1/3
300
Nganh Vũ
0      0
149/0      0/0
298
Trần Tiến Hân
1      0
105/10      17/18
294
Trần Đắc Lộc
0      0
134/0      8/0
292
Nguyễn Minh Hoàng
0      0
142/0      1/0
287
An Bùi
0      0
122/0      14/0
286
Trí Đào
1      1
22/186      11/9
281
Nguyễn Trí Kiên
0      0
140/0      0/0
280
Huy Charles
3      0
2/250      0/9
278
Trịnh Xuân Thuỳ
3      1
7/201      4/26
272
Khanh Trieu
1      0
15/130      33/2
266
Việt Dũng
0      0
117/0      10/0
264
Quách Triển
1      1
2/169      13/33
254
Phạm Dũng
1      0
18/57      42/27
251
Hiếu Nguyễn
0      0
118/0      4/2
250
Phạm Dũng
0      0
125/0      0/0
250
Hiệp Hip
0      0
124/0      0/0
248
Đinh Cường
0      0
124/0      0/0
248
Bồ Lê Công Thành
15      1519
55/6340      77/343
13175
Alex Nguyen
43      107
157/6149      491/1821
10400
Dũng Trần
47      186
2/8431      24/591
10077
Nhất Phong
26      43
101/4783      67/107
5595
Dũng Nguyễn
24      42
220/4111      53/295
5293
Phạm Khánh Sơn
15      43
84/3357      23/200
4041
Phú Thịnh
28      39
14/3147      44/288
3891
Diệp Bình
19      83
22/3236      4/81
3800
Phương Mai
9      29
63/2312      71/532
3344
Trịnh Vũ Long Long
15      57
22/2670      55/156
3338
Lý Thái Thanh
8      16
12/1635      14/53
1858
Ban Phạm
14      2
2/1063      100/291
1736
Nguyễn Thành Thật
6      2
101/811      131/206
1650
Tài Trần
7      45
8/1338      5/46
1630
Võ Trọng Hiếu
9      34
11/1223      39/63
1606
Vo Mau Quoc Bao
6      20
20/1190      16/103
1491
Koha Dz
12      9
8/866      39/114
1209
Trịnh Quốc Huy
8      26
50/811      28/67
1206
Huỳnh Ngọc Cường
5      16
12/956      8/44
1137
Đình Giang
6      17
11/908      0/80
1108
Hoàng Ninh
3      13
53/848      3/70
1100
Trần Hồng Duy
1      0
93/30      209/75
923
La Chí Phát
3      38
33/586      18/47
920
Hoàng Nguyễn
3      6
101/625      15/5
916
Nguyễn Khắc Đồng
4      31
111/396      40/33
915
Phan Đức Huân
3      9
44/587      27/75
882
Dương Linh
3      11
14/648      12/83
854
Anh Thái Lê
3      13
19/609      32/42
852
Lê Thanh Thuỷ
4      9
109/309      63/74
846
Lê Bình
2      1
63/443      39/121
821
Tân Ngọc
2      0
238/173      41/25
807
Khoa Huỳnh
0      0
395/0      0/0
790
Lê Lê Tiến
0      0
375/0      3/0
759
Hoàng Anh
1      21
2/620      4/31
756
Ryan Phan
4      0
54/153      114/92
715
Nguyen Pham Phuong Trump
2      13
3/605      7/15
709
Nam Phan
4      9
5/592      1/37
698
Quốc Thiện
0      0
304/0      26/10
696
Phát Lee
3      2
13/581      0/17
647
Phan Thành Lập
4      5
9/331      57/81
641
Quốc Long
0      0
308/0      3/0
625
Quan Tú
0      0
306/0      0/0
612
Nguyễn Sang
0      0
304/0      0/0
608
Khoa Nguyen Do
7      1
9/468      9/46
598
Tung Vu
3      8
21/419      13/22
569
Nguyễn Thái Bảo
0      0
276/0      0/0
552
Lý Phương Nam
0      0
266/0      2/0
538
Trần Trưởng
2      20
10/353      13/29
531
Tuấn Anh Nguyễn
2      4
138/133      11/54
522
Duy Nguyễn
0      0
251/0      5/2
519
Ngô Chí Thiện
0      0
226/0      16/8
508
Nguyễn Đức Khánh
0      0
243/0      5/2
503
Nguyen Ngoc Tuan
3      1
3/313      20/102
500
NgÔ ĐứC KiệT
0      0
248/0      0/0
496
Huy Châu
1      6
11/379      15/19
494
Tuấn Nguyễn
0      0
236/0      0/0
472
Hoài Bảo
0      0
234/0      0/0
468
Bùi Việt Dũng
3      6
38/267      22/19
467
Phong Phạm
2      12
6/386      1/8
467
Lê Minh
0      0
233/0      0/0
466
Thạnh Q Nguyễn
2      3
10/300      21/46
451
Hoàng Phương
0      0
213/0      5/3
444
Nguyễn Bảo
0      0
215/0      4/0
442
Lê Quốc Đạt
4      4
6/215      43/49
441
Minhh Quý
0      0
216/0      1/0
435
Đông D Đông
0      0
213/0      1/1
430
Hoài Bảo
0      0
213/0      0/0
426
Trung Nguyễn
2      10
8/313      4/23
414
Giao Heo
2      0
14/120      56/86
412
Richard Nguyen
1      0
90/82      41/15
405
Hoàng Sơn
1      6
0/357      2/2
394
Achilles Cao
1      2
1/324      5/29
383
Phạm An Di
0      0
176/0      7/0
373
Đào Văn Hiên
0      0
186/0      0/0
372
Lê Sơn Vũ
1      8
5/266      16/9
370
Tran Tan
0      0
183/0      0/0
366
Thái Hoàng Hiếu
1      5
2/241      26/12
360
Trần Dũng
0      0
146/0      19/9
358
Diệp Tử Hạ
2      2
4/284      9/11
348
Lê Tâm
2      23
5/209      3/14
344
Nguyễn Đình Chính
5      2
22/119      38/33
343
Vũ Linh
4      2
6/109      50/42
341
Phẩm Đình Lê
0      0
164/0      2/0
334
Anh TuanRobo
0      0
161/0      0/0
322
Vũ Tuấn
0      0
150/0      6/3
321
Long Pham
1      1
1/287      1/14
315
Phạm Hoài Nghĩa
2      5
19/230      4/4
314
Trần Việt Tiến
1      0
57/4      60/4
307
Lucky Love
1      3
17/206      3/41
307
Minh Đặng
0      0
116/0      23/2
303
Nguyễn Xuân Long
1      7
7/247      1/3
300
Nganh Vũ
0      0
149/0      0/0
298
Trần Tiến Hân
1      0
105/10      17/18
294
Trần Đắc Lộc
0      0
134/0      8/0
292
Nguyễn Minh Hoàng
0      0
142/0      1/0
287
An Bùi
0      0
122/0      14/0
286
Trí Đào
1      1
22/186      11/9
281
Nguyễn Trí Kiên
0      0
140/0      0/0
280
Huy Charles
3      0
2/250      0/9
278
Trịnh Xuân Thuỳ
3      1
7/201      4/26
272
Phạm Khánh Sơn
12:36 PM 18/3/2020
347      6      15
Nguồn : Phuong Nguyen
Xiu tầm :
Cháu nhà em vẽ không được đẹp lắm, đây là tranh cháu vẽ nhân cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng ngừa dịch Virus Covid 19 của nhà trường. Cô giáo hơi giận, dắt cháu lên gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng gọi cho em, có vẻ rất giận. Lúc tôi chạy đến, qua giải thích của cháu, cháu vẽ cái bồn rửa mặt, nhắc nhở các bạn rửa tay thường xuyên hơn trong dịch cúm này. Cô giáo và thầy hiệu trưởng đều rất xấu hổ vì đã có ý nghĩ khác. Thầy cô đã xin lỗi cháu rồi. Vì thế từ nãy đến giờ, có vị nào có ý nghĩ khác như thế, thì còm lời xin lỗi vào đây, Em sẽ gửi lời tới cháu.

( em sẽ thống kê danh sách số các Bác đâm đơn xin lỗi qua lượt like ..hehe )

Phương Mai
10:00 PM 17/3/2020
261      0      78
#vgsconfession #vgssexeducation

#vgsse_5

Ciu dài khoảng bn cm là có thể khiến bạn nữ sướng vậy mọi người, độ dài trung bình của người VN là bn 🧐 ciu lệch thì khi làm có sợ bị gãy ko 🤔 mong ae chỉ giáo :3

#vgsse_6

:3 Alu Alu
Mọi người cho em hỏi sao có những “anh thanh niên” làm đủ bài skill r mà Blow Job vẫn không có tác dụng với mấy ảnh, mõi cả mồm vậy ạ ? Em làm đủ cả cơ.. hay là do mấy ảnh bị chai ạaaaaa :”<————————————————————— Mọi người đừng ngại về việc gửi tâm sự hay có các câu hỏi nhạy cảm mà bản thân mình muốn biết nha, vì mình up tất cả lên đều dưới dạng ẩn danh. Mong mọi người cùng tham gia với mình và các thành viên trong VGS Play&Chill nha. Gửi tâm sự của bạn tại đây: vgs.zone/vgsconfession

Huỳnh Ngọc Cường
11:22 PM 17/3/2020
295      1      3
Sờ to lèn :v
Phú Thịnh
4:30 PM 18/3/2020
173      2      1
Haizz
Dũng Nguyễn
8:32 PM 17/3/2020
148      3      21
Thế này đã mạnh mẽ chưa
Tân Ngọc
9:53 AM 18/3/2020
157      0      11
Cô gái vui đùa với sở thích của mình

Facebook

Thạnh Q Nguyễn
2:30 AM 18/3/2020
116      0      13
Lưu ý:
Mọi comment “kết bạn zalo/facebook/whatsapp… like ảnh, share post, join group…” để nhận link sex video đều sẽ được ban vĩnh viễn thẳng tay. Chúc anh em mạnh khoẻ qua mùa dịch.
Nguyễn Chí Trung
11:12 AM 18/3/2020
80      3      28
“99% đàn ông nghe thấy âm thanh này đều cười, test xem bạn trai bạn có hay vào Phub hay không ? ;)))”
Đây là 1 trend trên Tiktok phát ra 1 đoạn nhạc, sau đoạn ngân nga “Oops my heart went..” sẽ là âm thanh bất hủ… mà ai trong group này cũng biết luôn. Anh em cảnh giác ko để bị dính bẫy nhá ;))

Phương Mai
1:07 PM 18/3/2020
71      2      9
VÔ TÌNH BỊ BIẾN THÀNH TUESDAYS 🙂
Đây sẽ là một câu chuyện để đời của mình khi mình ngày đéo nào cũng lên fb chửi mấy con ml giật chồng, mấy con Tuesdays mà Bùm.. Có một ngày đã có một ông tiên tên là Chiến xuất hiện phù phép biến cmn mình thành Tuesdays luôn ạ 🙂
Mình và anh ta quen nhau trong một chuyến đi Tam Đảo, anh ta thấy mình đứng chụp ảnh với bạn bè đẹp quá nên chạy lại xin số điện thoại và cách thức liên lạc. Đấy, cứ ngỡ đi du lịch cũng kiếm được người yêu ngon giai nhưng đéo 🙂 chàng trai này đã có 1 vợ 1 con cmnr :)))
Khi kể lại câu chuyện này, trong đầu mình đã văng vẳng câu hát của Phan Mạnh Quỳnh kèm giai điệu quen thuộc : “Có chàng trai viết lên cây : Đinh Chiến là thằng ml 🙂 “. Hầu như tất cả mọi thời gian mình và nó nói chuyện đều trên zalo, thằng này đúng là một con cáo già khi nó lập 2 nick fb ( chuyện này về sau vỡ lở mình mới biết ), nó add mình bằng nick phụ nên mình không hề hay biết gì về sự hiện diện của cô vợ xinh như hot girl của nó 🙂 Đm đúng là thằng chó đẻ có phúc mà không biết hưởng. Bọn mình đều đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nói chuyện cũng cảm thấy hợp gu nên mình cứ tưởng đã gặp được chân mệnh thiên từ của cuộc đời , ai dè đấy lại là chân mệnh thiên tử của người khác cmnr :))))))

Mình và Chiến nói chuyện rất hợp gu, anh ta còn tâm lý và chiều chuộng vô điều kiện, chẳng mấy chốc mình đã chết mê như con tê tê. Anh ta đã từng hẹn ước : ” Anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào ” . Đấy anh nói vậy đấy, chắc lúc ấy trong đầu anh đéo coi vợ anh là cô gái luôn :))) Cũng hẹn hò như bao đôi khác, đi uống trà sữa, đi chơi, đi mua quần áo cho tới buổi chiều định mệnh 1 tháng sau, có một tin nhắn yêu thương nằm trong tin nhắn chờ của mình, nội dung như sau : ” Chào em, chị là vợ anh Chiến ” . Ewwwwww cái lòn què gì zậy nè ? Cảm giác giống như bạn vừa hí hứng vì được trúng giải thì ban tổ chức công bố bốc thăm lại vậy 🙂 Tao nghĩ mà tao tức á =.=”
Mình run run rep lại, ơ đm thế là mình thành Tuesdays rồi á ? :
– Vâng, em chào chị.
– Ừ, chào em. Chị nghĩ là em có gì cần nói với chị đúng không ?
Mình vào trang cá nhân xem ảnh thấy chị ấy rất xinh, nói chuyện cũng rất từ tốn và văn minh nên mình xúc động nhắn lại :
– Huhu chị ơi xin hãy tin em, em không hề biết thằng chó này có vợ con rồi.
Chị ấy đang nhắn lại, nhìn giao diện soạn văn bản nhảy lên nhảy xuống là mình giật thót người :
– Ừm, chị cũng đoán ra rồi. Vì em không phải là người đầu tiên. Chị nhắn cũng không phải để đòi chồng, mà muốn nhắc nhở em thôi, các em còn rất trẻ, đừng để cả thanh xuân dẫm phải cư’t như chị 🙂
Đm nghe chị ấy nói là biết chị ấy đã phải chịu cay đắng như thế nào, máu trượng nghĩa trong lòng mình lại nổi lên :
– Vậy chị định tính sao với thằng ml ấy ạ ?
– Còn tính sao nữa, chắc lần này là ly hôn thôi. Em là cô gái bị lừa thứ 4 trong cuộc hôn nhân 3 năm của chị rồi.

Eo ơiiii giời ạ, chị hiền như này thì bảo sao nó chả trèo lên đầu chị ngồi, mình lạch cạch gõ máy tính, ai không biết đi qua phòng mình khéo lại tưởng mình là hacker :
– Ơ chị dở hơi à ? Sao lại bỏ qua dễ dàng cho nó thế được.
– Em buồn cười thật ấy. Em là đứa đầu tiên bất bình thay chị đấy.

Nói rồi chị ấy gửi cho mình một link fb rồi nhắn :
– Chị chắc chắn nick fb nó đang liên lạc với em không phải là nick chính, nick chính nó ở đây, em vào xem đi.

Mình click chuột vào thì đmmmmm, xin hãy đưa ngay nắm lá ngón trong tay để con nhét ngay vào mồm nó. Đm nick chính nó vẫn up ảnh vợ con bình thường, ảnh nó nằm ôm con bé và chị vợ vào lòng thấy mới tình cảm làm sao 🙂 Các bạn luôn than phiền nền điện ảnh nước nhà nhạt nhẽo và không hay, thì tất nhiên rồi, là do các đạo diễn chưa mời được thằng Chiến này vào trong đoàn phim đấy :((((
Mình hừng hực nhắn lại :
– Ly hôn thì ly hôn, nhưng chị không định cho nó một bài học à ?
– Em định làm gì ?
– Chị đưa số tài khoản của chị qua đây cho em.

Mình trong đầu đã có dự tính, nũng nịu gọi điện cho thằng ml kia :
– Chồng ơi ?
– Ơi, sao đấy ?
– Hic, đến hạn nộp học rồi mà bố mẹ vợ vẫn chưa gửi tiền từ quê lên, chồng cho vợ mượn tạm 7 triệu đi, rồi bố mẹ gửi tiền lên vợ trả.
– Ui giời anh tưởng gì, vợ đưa stk đây, đợi anh tý .
Đấy đm đúng là ch.ế.t vì gái là cái ch.ế.t tê tái, ở nhà chưa chắc đã đưa cho vợ con 10k mua rau đâu nhưng gái là cứ phải hết nấc đã 🙂 đm nghĩ cay 1 tháng qua mình thương nó, cũng xác định lâu dài với nó nên đi ăn nó trả tiền thì đi uống nước mình cũng chủ động trả để san sẻ bớt gánh nặng cho nó. Ai dè ……….. Chiến được bố mẹ lo cho có công ăn việc làm tử tế lương cao nhưng anh lại đam mê mà chọn nghề chăn rau 🙂
Tiền tinh tinh đến tài khoản, mình chuyển thẳng sang cho chị vợ rồi nhắn :
– Đấy, tiền đáng lẽ chị được hưởng đấy. Chị đừng bù lu bù loa lên vội, đợi em đòi thêm rồi gửi chị. Ly hôn thì ly hôn, nhưng phải có tiền mua sữa cho em bé cái đã.
Chị ấy dường như chưa gặp ai lại xử sự như mình bèn nhắn lại :
– Tại sao em lại giúp chị ?
– Em không giúp chị. Những thằng lừa em đều phải nhận hậu quả.
Những ngày tiếp theo mình vẫn đi chơi với nó đều đều, vẫn xin tiền xin nong lúc thì 400k nộp tiền điện, lúc thì 1 triệu mua quần áo… nó đều hào hứng đưa cho. Đúng là chị vợ quá hiền, chứ phải mình thì thằng ml này ch.ế.t ngay từ tập một rồi. Nhiều khi ở bên nhau mình hay lướt Facebook rồi chửi đổng :
– Đ.it mẹ mấy thằng có vợ con rồi mà vẫn còn đi vớ vẩn thì chôn cmn luôn đi. Mẹ kiếp cơm không ăn thì cho nó ăn cư’t .

Đm những lúc ấy nhìn mặt Chiến biến đổi từ hồng sang trắng rồi sang tái, đổi màu nhanh như giấy quỳ tím làm mình buồn cười vlll thật sự. Anh ơi anh còn non và xanh lắm luôn á ? Nghe mà thấy nhột nhột anh ha ? 🙂 Khi mình xin xỏ nó được gần 30 triệu rồi thì mình cũng quyết định hạ màn.
Kiểu Chiến giống như con lợn ý, nuôi béo rồi thì phải thịt thôi. Mình nhắn tin cho chị vợ xin địa chỉ rồi bàn bạc :
– Chiều nay nó ở nhà không chị ?
– Có em ạ, nay nó được nghỉ.
– Vậy chút em sang. Chị gửi em địa chỉ ?

Chị ấy gửi mình địa chỉ, mình mặc áo phông quần jean rồi lên xe phi sang. Không phải là mình thích phong cách ấy đâu, mà vì mặc vậy dễ đánh hơn là mặc váy 🙂 . Mình phi tới cửa nhà thì đã thấy chị ấy ra mở cổng, gặp ngoài đời rồi mới thấy chị ấy xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Huhu đm xinh như này mà mày còn đi vớ vẩn nữa thì mày muốn như nào ??? Trên đời này có rất nhiều loại người : Người tốt, người xấu, người ghê gớm, người hiền lành và chốt hạ là người hãm lone 🙂 Và Chiến chính là một trong số rất nhiều người ở loại cuối.

Mình bước vào nhà khi anh ta đang nằm ềnh trên ghế xem TV. Thấy mình anh ta bật dậy như thế vong, ú ớ hỏi :
– Ơ … Sao.. sao em lại ở đây ???

Em iếc cái đéo gì ? Tao họ hàng với mày à ? :
– Thế tại sao tao không thể ở đây ?

Nhìn mặt nó lúc ấy buồn cười vcl, đúng là các đại hiệp trong giang hồ trước khi tẩn nhau cũng phải chào hỏi tý đã. Mình cởi giày, tay vẫn cầm mũ bảo hiểm lao vào đập tới tấp lên đầu lên vai nó :
– Đ.it mẹ thằng chó, đm thằng súc sinh. Mày lừa nhầm người rồi đấy con ạ, mày nghĩ mày là ai ? Đm nhà mày nữa.

Chị vợ vẫn đứng nghệt mặt bên cạnh, mình lắc đầu cảm thán, haizzzz, đúng là hiền quá nên mới đến nông nỗi này đây. Nó vung tay lên định đánh lại thì chị ấy đã vác cán chổi lau nhà xông vào :
– Mẹ mày, tao cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao phải đánh vỡ m.ặt mày ra.
Eo ôi đm xin ai hãy cho tôi biết ai buff sức mạnh cho chị vợ không ?? Người gì đâu bé bé nhỏ con mà đánh ác kinh khủng. Trong nhà lộn xộn đánh đấm nhưng qua lớp cửa gỗ nặng trịch kia chắc hàng xóm chỉ nghĩ là trong nhà đang nhẹ nhàng tập yoga 🙂 Mình buông mũ bảo hiểm xuống, chỉ tay vào mặt nó :
– Này nhé, tiền của mày tao đã chuyển hết cho chị ấy. Tao đéo thèm lấy một đồng nào đâu. Đúng là số chó mới dây phải mày.

Mình quay sang chị vợ lúc này vẫn còn hăng máu chào một câu rồi xách xe đi về. Đm lượn trên đường cho tâm trạng khuây khỏa, nhìn đôi chim non ríu rít mà tâm trạng lại dao động, haizzzz cẩn thận nhé 2 đứa ,biết đâu 1 trong 2 đứa đã có chim đực hoặc chim cái rồi đấy. Cẩn thận lại như chị, lúc ấy thì chúng mày không có mũ bảo hiểm mà đánh đâu. Mình chắc cũng thả hồn vào nỗi buồn được tầm 20 phút rồi đói quá tấp vào lề làm bát bún ngan mọc rồi về phòng đánh một giấc cho tới tận sáng hôm sau thì nhận được tin nhắn của chị ấy :
– Cảm ơn em nhé, chị với nó ly hôn rồi. Hôm qua lúc em về nó xin chị tha thứ rồi hứa hẹn nhưng lần này chị không ngu nữa, nó nhất quyết không chịu ký đơn. Hồi tối bố đẻ chị sang đánh cho nó một trận nữa rồi bắt nó phải ký, bố chị trước kia làm thầy dạy võ mà, nên đánh cho nó hôm nay vẫn chưa dậy được. Chị với Miu ( con gái chị ấy ) cũng đưa nhau về ngoại tối hôm qua rồi. Lần cuối cảm ơn em nhé.

Huhu đúng là một cái kết thật là có hậu, tuy tự nhiên em mất đi bạn trai nhưng không sao, chị loại bỏ được thằng tra nam ra khỏi cuộc đời là tốt rồi.

Nguồm : lượm lại từ người lượm được !

Diệp Bình
11:22 PM 17/3/2020
72      1      1
Anh Huấn có thể làm sai nhưng câu nói của anh Huấn thì đúng vl
Nguồn: Kingdom of Normie (Meme Land)
Long Lương
8:32 PM 17/3/2020
64      0      0
Đức : Mượn ít khẩu trang xài tạm làm gì căng vậy 😅
Thuỵ Sĩ : Đừng quên t đang giữ rất nhiều tiền giùm bọn m đó, trả hay không nói 1 câu 😡
Khánh Duy
7:30 PM 17/3/2020
41      1      15
Diana lv3 sau 3 round lính? :D?
Khoa Nguyen Do
1:53 PM 18/3/2020
45      0      1
Nguồn: Ngoa
Phạm Khánh Sơn
5:12 PM 18/3/2020
34      1      0
Đừng có cố :))))
Tài Trần
10:40 AM 18/3/2020
31      0      4
New fashion